Skolverket:

Med modersmålet som gemensamt språk

Text: Annsofie Engborg

[2019:01, 2019-01-15] På Skolverket webbplats, under ’Skolutveckling’ och underkategorin ’Inspiration och stöd i arbetet’, finns ett stödmaterial utarbetat för sfi-lärare, om digitala verktyg, modersmålsstöd och läs- och skrivinlärning.

Vuxna som studerar på sfi möter flera utmaningar, konstaterar Skolverket på sin webbplats om litteracitet för vuxna andraspråksinlärare. En av de stora utmaningarna för sfi-elever är att ta till sig och lära sig svenska via undervisning som bedrivs på samma språk, det vill säga det språk som är helt nytt för eleverna.

Genom att erbjuda modersmålsstöd får eleven möjlighet att kommunicera, göra sig förstådd och samtala om sin lärprocess.

Fördelar med att erbjuda modersmålsstöd

I Skolverkets stödmaterial påpekas flera fördelar med modersmålsstöd i sfi-undervisningen och att få använda modersmålet i diskussioner med varandra:

  • Eleven fördjupar sin förståelse
  • Det framkommer tydligare vad eleven inte förstår
  • Undervisningen blir mer effektiv
  • Möjligheter för elevens delaktighet i sitt lärande ökar.

Stödmaterialet för sfi-lärare tog Skolverket fram 2016 på uppdrag av regeringen.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.