Skolverkets stödmaterial i språkutvecklande arbetssätt

Text: Annsofie Engborg.

[2023:05, 2023-05-15] I sfi, yrkesutbildningar och andra kurser inom kommunal vuxenutbildning behöver lärare ha ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt. Det är givande för alla komvuxelever.

I Skolverkets webbsida för skolutveckling finns fliken ”Stöd i arbetet”. Där ges olika exempel på hur språkutvecklande arbete kan ske på sfi och i yrkesutbildningar. Återkommande är vikten av att utgå från elevens förkunskaper och förståelse – och ge eleverna utrymme att reflektera och samtala om innehållet för att reda ut oklarheter.

Ett av exemplen som ges är ”sfi-matte”. För att förstå matematik behöver eleverna ges utrymme att resonera sig fram med matematiskt språk. En central punkt i språkutvecklande arbetssätt är högläsning. I exemplet ”sfi-matte” beskrivs hur läraren går igenom nya ord och att eleverna turas om med högläsning av matematikuppgifterna. Genom högläsning är det enklare att förstå vad man läser. Därefter är det av vikt att läraren bjuder in till dialog för att säkerställa att alla har förstått orden och lotsar dem i sin resonamangsförmåga.

I stödmaterialet betonas vikten av att utgå från texter med realistiska situationer för att motivera och stimulera eleverna i sitt tänkande och lärande. När övningar upplevs relevanta ökar elevernas motivation.

Fördjupning finns att läsa av Henning Loeb, Nilsson & Olvegård: https://www.skolverket.se/download/18.d56125d17821e55a8b1ef7/1632809082958/Larande-exempel-sfi-yrkesutbildning-2018-2.pdf

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.