Skönlitteratur – ett steg närmare yrkeslivet

Text: Ylva Olausson. Foto: Privat

[2020:10, 2020-10-15] Gästskribenten Ylva Olausson är f.d. sfi- och sva-lärare på komvux och Stockholms universitet samt f.d. svensklektor i Spanien, Sydkorea, Finland och Skottland. Nu frilansar hon som sfi- och sva-lärare, läromedelsförfattare och föreläsare. I detta nummer skriver hon om hur skönlitteratur kan ge sfi-eleverna inblick i yrkeslivet.

För att börja prata om och lära om arbetslivet kan man

börja med att läsa skönlitteratur. Det finns lättläst skönlitteratur

med yrkesinriktning som riktar sig till vuxna och som bjuder in

till diskussioner, språkutveckling och kommunikation.

(Ur Lena Thornéus Sfi och språkpraktik, Gothia Fortbildning 2018.)

I skönlitteraturen finns möjligheten att levandegöra situationer och företeelser som kan vara svåra för icke-svenskfödda att upptäcka, förstå och tolka. Med lättlästa texter om yrkeslivet som underlag för samtal och skrivövningar kan vi närma oss sfi-undervisningens mål: funktionell svenska.

Läsning om förskolan

På en sfi B-kurs kan vi till exempel läsa Förskolan Myran av Christina Wahldén (Vilja förlag) en bok med ett innehåll som angår de flesta nyanlända vuxna. Boken handlar om Amira som är två år och ska börja förskolan. Hennes mamma Sana är bekymrad. Kan personalen på förskolan ta hand om Amira? Egentligen vill Sana ta hand om Amira själv, men hon måste arbeta.

Här har vi tidigt i kursen möjlighet att samtala om vad man gör med barnen när båda föräldrarna arbetar. Och vi kan prata om vilka som har rätt till en plats i förskolan. Många sfi-elever kan bidra med egna erfarenheter av förskolan i Sverige och jämföra med situationen i hemländerna.

Dessutom är barnskötare och förskollärare bristyrken i Sverige och läsningen av Förskolan Myran kan med fördel kompletteras med information om olika utbildningsvägar för de som är, eller blir, intresserade av ett yrkesliv i förskolan.

Till Förskolan Myran, och en andra böcker på Vilja förlag, finns det övningsmaterial tillgängligt på webben som behöver kompletteras och anpassas av läraren. Texten Förskolan Myran behöver exempelvis illustreras med bilder på företeelser i förskolan som avdelning, lekrum, madrasser, mellis, klossar samt leksaksbilar.

Andra yrkesmiljöer

Läspraktik-trilogin (Natur & Kultur) är skriven av en erfaren sfi-lärare och en språklärare, Maria Janeklint och Mats Larsson, och det märks på ett mycket positivt sätt i valet av ord, uttryck och situationer på arbetsplatserna i de tre novellerna.

Dagens rätt utspelar sig i restaurangmiljö, Ny på Nejlikan på ett äldreboende och Veckans vara i en matbutik. Novellerna är lämpliga att läsa på sfi C/D-nivå eller motsvarande, och passar förstås utmärkt på kurser med de yrkesinriktningar som är representerade i texterna. Men de tre novellerna passar även i vilken sfi-grupp som helst som underlag för samtal, skrivövningar samt förberedelse för yrkeslivet i Sverige.

Ljud till novellerna finns gratis på webben och snart utkommer en lärarhandledning som bland annat innehåller bildstöd, ordlistor, läsförståelse-uppgifter, diskussionsfrågor och korta skrivuppgifter.

Innehållet i Läspraktik-trilogin ger underlag för skrivuppgifter och lärarledda textsamtal där reflektioner samt olika typer av jämförelser självklart ingår, något som passar som hand i handske till följande citat ur kursplanen för sfi:

”Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige.”

Läsning för sfi-lärare

I boken Språkdidaktik för sfi pekar författarna på hur den så kallade arbetslinjen vunnit mark på 2000-talet och hur utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationspolitiska mål drar sfi åt olika håll. Men de olika målen kan åtminstone tillfälligt knytas ihop i sfi-undervisningen i lärarledda textsamtal kring skönlitterära texter med arbetslivet i centrum.

Ylva Olausson tipsar

  1. Det finns en sammanställning av lättlästa texter som utspelar sig i arbetsmiljö på min blogg: https://svenskamedylva.com/2020/06/12/lattlasta-noveller-som-utspelar-sig-i-arbetsmiljo-till-exempel-aldrevard-restaurang-och-bilmekaniker/
  2. Nästa år (2021) kommer en lättlästtrilogi ut på Folkuniversitetets förlag skriven av undertecknad. Handlingen i de tre novellerna utspelar sig kring yrkeslivet i skolmiljö. Till trilogin kommer det också finnas rikligt med muntligt och skriftligt övningsmaterial.
  3. Lästips för fördjupning i ämnet:

Norlund Shaswar A. & Wedin, Å. (2020) Språkdidaktik för sfi – att undervisa vuxna andraspråksinlärare, Studentlitteratur.

Thornéus, Lena (2018), Sfi och språkpraktik. Gothia.
Walldén, R. (2020), Pedagogisk kommunikation i svenska som andraspråk, Studentlitteratur.

  1. Digitala verktyg som kan avändas i litteracitetsundervisningen: https://www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/sfi-vuxenutbildning/vilka-digitala-verktyg-kan-anv%C3%A4ndas-i-litteracitetsundervisningen-1.309447
  2. Skolverket, Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.