Skriva

Text: Annsofie Engborg. 

[2021:09, 2021-09-15] Att utveckla skriftlig färdighet är en demokratisk rättighet. För den som undervisar vuxna på sfi eller motsvarande är den centrala frågan vilka texter vuxna brukar och behöver kunna skriva i både vardagslivet och arbetslivet. Vilka skriftliga kommunikationssituationer är vanliga?

Sfi-utbildningen ska ge vuxna grundläggande färdigheter i att uttrycka sig i skrift – både vad gäller kommunikationssituationer och för att aktivt vara en del av och kunna ta del av vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.

Läs- och skrivövningar utgör en stor del av sfi-undervisningen. De texttyper som förekommer på sfi är av olika slag, såsom beskrivande, berättande, argumenterande, instruerande och redogörande texter. Skrivövningar kan vara att svara på frågor, skriva diktamen, skriva cv, presentera sig, uttrycka åsikter och återberätta något.

Under utbildningstiden ska individen även ges förutsättningar att utveckla sin skriftliga förmåga och att kunna anpassa sitt språk utifrån syfte och mottagare.

En användbar och beprövad modell är cirkelmodellen med samtalet i fokus. Då samlar läraren och gruppen på ord och fraser som hör till det ämne som de avhandlar. Därefter läser gruppen en viss texttyp som läraren dekonstruerar – bryter ner – del för del. I ett inkluderande samtal identifierar läraren tillsammans med eleverna hur man känner igen den specifika texttypen: textens rubrik, inledning, styckeindelning, ordval, fraser och uttryck, allmänt språkbruk, samt avrundning och avslut. Därefter följer ett gemensamt skrivande, då läraren leder samtalet med hela gruppen och modellerar hur texten kan skrivas och byggas. I denna skrivprocess ska gruppen enas om adekvat rubrik, inledning, styckeindelning, ordval, fraser och uttryck, allmänt språkbruk, samt avrundning och avslut. Under arbetsprocessen samtalar läraren med eleverna om språkliga val och val av innehåll som de ställs inför. Att samtala om allt detta är både språk- och kunskapsutvecklande. Samtalen ger utrymme för att reflektera, lyssna till varandra och fatta ordval och stilistiska beslut. Efter detta arbete är eleverna redo för att skriva i par eller individuellt.

I skrivandet är muntlig stöttning viktigt. Och att eleverna får reflektera och argumentera för språkliga val. Att skriva loggbok under eller efter skrivandet är ytterligare ett verktyg för att bli synliggöra och bli medveten om processen.

För att ge sfi-deltagarna möjlighet att utveckla sitt skrivande behöver de ges relevanta övningar som är kopplade till deras vardags- och yrkesliv. Vilka olika typer av texter behöver de kunna skriva till vardags och på sin arbetsplats?

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.