Skrivövningar – för vem och varför?

Text: Annsofie Engborg

[2022:05, 2022-05-15] I sfi-utbildningen ska sfi-eleven ges utrymme att utveckla språket och sitt skrivande på svenska. Skrivandet innebär även kommunikationssituationer, såsom e-post, chatt och annan skriftlig korrespondens.

Vilka skrivövningar förekommer i sfi-utbildningen i dag? Vanliga skrivövningar kan vara att beskriva, berätta och återberätta något. Även att kunna skriva ett personligt brev. Skrivövningar kan exempelvis formuleras enligt följande:

  • Skriv och berätta om en viktig person.
  • Skriv och berätta om en resa som du har gjort.
  • Beskriv ditt hem.
  • Beskriv en fest.

För dessa skrivövningar anges ingen mottagare. Till vem ska dessa texter skrivas och varför ska jag skriva dessa? En fråga som uppenbarar sig är när i livet behöver jag kunna skriva om detta och till vem?

En viktig aspekt vad gäller skrivövningar på sfi är vuxenrelevanta skrivövningar, alltså textskrivande som förekommer i individens vardags- och yrkesliv, eller som förekommer hos individen som samhällsmedborgare. Texter vi möter är sms-kallelser från tandläkaren, swish-meddelanden och någon gång om året skattedeklarationsblanketten.Vad är motsvarigheten i skrivande? Den centrala frågan därmed snarare: Vilka texter behöver varje vuxen individ skriva till vardags?

Texter i yrkeslivet

För sfi-eleven som arbetar eller har en praktikplats finns flera texter som individen möter under en dag – och sannolikt flera texter som ska skrivas. I de allra flesta yrken har de anställda en e-postadress dit information, förfrågningar och uppmaningar skickas, vilka också förväntas besvaras. Beroende på yrke förekommer även anslagstavlor och loggböcker där något från arbetsdagen ska noteras och blanketter signeras.

För att synliggöra vilka texter sfi-eleven behöver kunna skriva på sin arbets-, apl- eller praktikplats behöver vi prata med eleven eller handledaren på plats.

Texter i vardagen

Tillbaka till huvudfrågan: Vilka texter skriver vi till vardags? När och till vem och om vad skriver vi? I dag handlar skriftlig kompetens snarare om att fungera i skriftlig kommunikation såsom meddelanden och fortsatt kommunikation via e-post och i chattar med vänner och bekanta. Sociala medier används flitigt för att dela med sig av tankar och åsikter. Att beställa varor och boka biljetter kräver inga större utläggningar, men ställer krav på läsförståelse och att klicka i rätt antal och uppge hemadressen. De texter vi skriver till vardags är snarare i förekommande fall att skriva reklamationer, förklara en skada till försäkringsbolaget och svara på kallelser, frågor och förslag till föreningen eller samfälligheten.

Didaktisk planering för skrivande

I den didaktiska planeringen där vi väljer område, innehåll och metod behöver vi ställa oss frågan vad våra elever efterfrågar. Hur ser de vuxnas reella behov ut? Vilka texter behöver de kunna skriva till vardags, i yrkeslivet och som samhällsmedborgare? Här behöver vi inventera bland de individer vi har i klassrummet så att sfi-utbildningen ger det den utlovar: En meningsfull utbildning som förbereder och rustar de vuxna för just vardags-, yrkes- och samhällsliv.

Allt annat är sekundärt.

 

Boktips för vidare läsning om texter i yrkeslivet är Språkrådets En arbetsdag i skriftsamhället av Anna-Malin Karlsson. https://www.adlibris.com/se/bok/en-arbetsdag-i-skriftsamhallet-ett-etnografiskt-perspektiv-pa-skriftanvandning-i-vanliga-yrken-9789188423023?gclid=Cj0KCQjwpcOTBhCZARIsAEAYLuXFNWZFrc_iDrF_jB9ZFnIaomMBnFuO75ldJIvGRT-8KJ9Eh5y1qEsaAuBJEALw_wcB

 

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.