Skrivövningar

Text: Annsofie Engborg.

[2022:05, 2022-05-15] I kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare framgår att undervisningen ska ”utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål”.

I utbildningen ingår de olika färdigheterna läsa, skriva, tala, höra och kommunicera. De skrivövningar som eleverna får behöver vara intressanta och relevanta i individens liv som vuxen, förälder, samhällsmedborgare, anställd eller företagare.

Inom ramen för utbildningen ska eleven ges förutsättningar att ”utveckla sin förmåga att anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer”. I de skrivövningar som sfi-eleven möter behöver därför skrivövningar vara av olika slag. Som vuxen behöver man även kunna uttrycka sig i skrift digitalt – via sms, chattar och e-post. Här utvecklas därmed individens kommunikativa språkförmåga.

De olika texttyper som vi skriver i vuxenlivet består av olika typer av språk och stil, vilket behöver behandlas i textdekonstruktion och modellering tillsammans med läraren – att läraren visar och samtalar med eleverna om just det för texttypen utmärkande språket och att läraren tillsammans med eleverna skriver en gemensam text och samtidigt håller ett metaspråkligt perspektiv på texterna: Hur inleder vi den här typen av text? Vilka ord passar här? Vilka formuleringar är passande? Framgår det tydligt vad vi vill i texten? Hur avslutar vi den här typen av text?

.

./.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.