Slutrapport om verksamhet för nyanlända

Text: Annsofie Engborg

[2020:06, 2020-06-15] Finns det någon forskning kring sfi och studiebesök? Vid en sökning i Diva-portalen, ett digitalt vetenskapligt arkiv, kommer en enda träff upp vid sökning på ’studiebesök + sfi’: En slutrapport kring folkhögskolornas verksamhet för nyanlända.

I slutrapporten Folkhögskolornas verksamhet för nyanlända (2018) avgränsar Peter Håkansson och Robert Nilsson Mohammadi undersökningen till Skåne. I rapporten visas folkbildningens roll i sin satsning för nyanlända sedan det stora flyktingmottagandet 2015: Etableringskurs, Svenska från dag 1 och Vardagssvenska. Flera folkhögskolor har dessutom fått betygsrätt i sfi.

I resultatet konstateras:

Folkbildningens holistiska inställning till människan, samt det explorativa förhållningssättet till lärande beskrivs i intervjuerna som välanpassat för arbetet med nyanlända. Även folkhögskolornas institutionella miljö, präglad av möten mellan människor med olika bakgrunder och ambitioner, beskrivs som verksam. Folkbildningen utjämnar och ger egenmakt, bland annat genom att skapa tillträde till nätverk och släppa in i offentliga rum såsom folkbibliotek.

Håkansson & Nilsson Mohammadi konstaterar att traditionella undervisningsformer dominerar och den vanligaste aktiviteten är alltjämt undervisning i klassrummet. I synnerhet inom Svenska från dag 1.

Det framkommer att studiebesök sällan genomförs och de platser som besöks är biblioteket, arbetsplatser och konsthallar. Aktiviteter utanför klassrummet kan vara att gå på teater och se på konst. I analysen noteras att eleven formas till en kulturkonsument, snarare än en kulturproducent.

Etableringskursen innehöll såväl studiebesök som idrottspass. Även aktiviteter utanför klassrummet såsom att åka tåg, besöka naturen och delta i kulturarrangemang flera gånger per termin. Däremot var Svenska från dag 1 mer bunden till klassrumsundervisning. I rapporten nämns inte studiebesökens roll eller effekt i undervisningen.

 

Rapporten är sammanställd på Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, Malmö universitet.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.