Sofia Engman ny föreståndare för NC

Text: Andreas Kjörling, sociolog och författare. Foto: Eva Dalin

[2020:09, 2020-09-15] Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har sedan juni 2020 ny föreståndare. Sofia Engman, som senast kommer från Nationella proven för sfi vid Stockholm universitet axlar rollen med blicken riktad mot en långsiktig och hållbar framtid där samverkan och kompetens­utveckling visar riktning.

Sofia Engman har bakgrund som lärare i svenska och svenska som andraspråk. De senaste åren har hon innehaft rollen som projektledare för Nationella prov för sfi och dels Bygga svenska (stöd för bedömning av nyanlända elevers språkutveckling). Den 1 juni tillträdde Engman som ny föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk. I en intervju med Sfi-lärartidningen berättar hon dels om vad NC gör och dels om sin egen roll och vision för framtiden.

Grattis till ny tjänst. Berätta om NC.

– Ja, NC är en bred verksamhet och arbetar med frågor som rör svenska som andraspråk och nyanlända elevers förutsättningar i skolan. Den spänner alltså över hela skolväsendet från förskola till vuxenutbildning. Vi har en egen förordning (SFS 2007:1475) som vi förhåller oss till och verksamheten är organisatoriskt förlagd till Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet Vi jobbar både med kompetensutvecklingsinsatser, råd och stöd samt med påver­kan och samverkan. Genom våra insatser och i vår kontakt med lärare ser vi verksamheten på nära håll och kan både lyfta och föra vidare frågor som finns och på så sätt som en länk vara i dialog med politiker, beslutsfattare och myndigheter.

Vem är Sofia Engman?

– Jaa, jag är lärare i svenska och svenska som andraspråk. Jag har undervisat både barn och vuxna och även en del på lärarutbildningen. Närmast kommer jag från Nationella proven för sfi, där jag jobbat i flera år med olika funktioner, däribland projektledare. Jag tror därför att, i min roll som föreståndare på NC, kommer jag att vara hjälpt av att ha arbetat med uppdrag som rör olika elevgrupper och olika delar av utbildningssystemet eftersom NC har en väldigt bred verksamhet.

Finns det några frågor rörande sfi och vuxenutbildningen som ligger extra varmt om hjärtat?

– Ja att sfi och hela vux (vuxenutbildningen) är med på agendan är för mig en väldigt viktig fråga. När vi talar om utbildningsväsendet, riktade insikter, hur vi ska tänka kring corona och så vidare så måste vi också tala om vux. Den insikten och medvetenheten måste finnas både lokalt och nationellt. Om man tänker att de satsningar som utgår från Skolverket när det gäller nyan­lända inkluderar också vuxenutbildning. Det är naturligtvis jättebra, men lokala team ute i kommunerna måste också ha kunskap om vad vux innebär och vad de ska efterfråga. Där tror jag att det viktigt att prata om att vux är en både stor och viktig del av hela vårt nationella skolsystem.

Hur ser du på framtiden?

– Jag tror att det är viktigt för oss att arbeta med långsiktiga och hållbara insatser där skolledare och lärare arbetar tillsammans och har en gemensam bild av vad som behöver utvecklas och att man låter utvecklingsarbete ta den tid det behöver. Ofta när det gäller sfi är det snabba ryck, men det går att arbeta långsiktigt. NC har och har haft fleråriga samarbeten med kommuner där lärare och skolledare från olika anordnare har deltagit i gemensamma kompetens­utvecklingsinsatser. Exempelvis rörande utbildningar där språk och yrke kombineras. Om verksamheten ska ha möjlighet att utvecklas och förbättras måste det få ta tid. Det tror jag är väldigt viktigt. Det behöver inte gå så fort hela tiden, utan det är bättre med ett djupt och långsiktigt arbete.

Undertecknad genom Sfi-lärartidningen tackar för intervjun och önskar Sofia Engman än en gång stort grattis till den nya tjänsten och ett varmt lycka till.

 

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.