Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Att träna uttal

Text: Maria Engstam

[2021:11, 2021-11-15] För att göra sig förstådd i kommunikationen med andra människor krävs samtalsstrategier och ett tillräckligt bra uttal. Sfi-eleverna ska lära sig hela uppsättningen språkljud som förekommer i svenska språket.

När uttalssvårigheter uppstår kontaktas jag som specialpedagog. Enligt mina erfarenheter på sfi är det ofta svårare för eleverna att lära sig okända ljud som inte finns på de språk som de talar sedan tidigare. Utmaningarna kan vara långa ord, ord med flera olika konsonanter, låneord och att betona rätt.

Att träna uttal kan ibland uppfattas som svårt, tråkigt, besvärande och obekvämt av både lärare och elever på sfi men det är väldigt viktigt eftersom uttalet även påverkar språkutvecklingen. Felinlärning av språkljud automatiseras snabbt hos eleverna och påverkar språkutvecklingen negativt eftersom eleven då både läser, skriver, talar och hör fel och riskerar att bli missförstådd vid möten med andra människor.

Det är även svårt att backa när en elev har lärt och automatiserat fel språkljud och det tar mycket kraft och tid från såväl elev, lärare som specialpedagog. Men det är möjligt att lära om och lära in korrekt.

Uttalsträning är att lika viktigt moment som läsa, skriva, höra och det ingår i momentet tala. Uttal ska vara ett kontinuerligt återkommande moment varje vecka i undervisningen och det är viktigt att uttalsträningen är varierande, stimulerande, åldersadekvat och anpassad efter elevernas nivå för att upprätthålla motivationen hos eleverna och för att de ska förstå hur viktigt det är att ha ett tillräckligt bra uttal.

Uttalsträning kan genomföras i klass, grupp, individuellt och eleverna kan även träna uttal som läxa hemma. Det är viktigt att som lärare tydligt visa hur munnen ser ut både framifrån och från sidan för att undvika felinlärning. I undervisningen kan man med fördel använda sig av olika pedagogiska verktyg såsom appar, Youtube, speglar, posters, olika läromedel etc.

Jag rekommenderar att använda metodiska läslistor där eleverna tränar varje ljud initialt, medialt finalt för sig och materialet Språkljudsutveckling av Gunnel Wendick erbjuder detta. Det är ett specialpedagogiskt material som kan användas av både sfi-lärare och specialpedagoger. Det är åldersoberoende material och kan med fördel användas av elever med svenska som andraspråk. Materialet är uppbyggt med metodiska läslistor där eleven tränar varje ljud för sig för att sedan gå över till blandade mer avancerade ord och meningar. Materialet innehåller olika typer av övningar: vokaler, vokal- och konsonantförväxlingar, klusiler, nasaler, frikativor och likvidor, s-förbindelser, övriga konsonantförbindelser, supradentaler men även träningsmoment kring betoning såsom metateser, akuta och grava accenter, sammansatta ord och meningar.

När materialet används för att öva hemma kan eleverna också lyssna på orden i mobilen eller så kan du som lärare läsa in orden och bifoga i en ljudfil till eleverna. Eleverna kan sedan själva läsa in orden och skicka tillbaka en ljudfil till dig som lärare.

Uttal tränas med fördel bäst under korta återkommande sessioner och vid hemuppgift är det viktigt att eleverna tränar en liten stund varje dag hemma för att automatisering ska ske.

Sammanfattningvis är ett bra uttal viktigt för elevernas språkutveckling och genom att använda korta sessioner med uttalsträning kontinuerligt, variera undervisningen och använda olika pedagogiska verktyg kan du som sfi-lärare tillsammans med specialpedgog hjälpa eleverna i språkutvecklingen.

Film om vokaler/Sara Eriksson – YouTube

Svenska med Anastasia – YouTube

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.