Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Specialpedagogik och estetisk verksamhet

Text: Maria Engstam. Foto: Specialpedagogkonsult

[2020:11, 2020-11-15] Hur lär man sig bäst ett nytt språk ur specialpedagogiskt perspektiv? Vi är alla olika och lär oss därför också på olika sätt men en sak har vi alla gemensamt – inlärning sker bättre och snabbare ju fler sinnen vi använder oss av.

Alla vuxna kan lära sig ett språk, men vi lär på olika sätt och varje elev presterar bäst på sfi om man får använda sin egen speciella begåvning, talang och kreativitet vid inlärningen. Specialpedagogiskt rekommenderas att arbeta med alla sinnen och hela kroppen eftersom alla vuxna är olika och utbildningen ska anpassas till alla sfi-elevers behov och förutsättningar.

Att arbeta med alla sinnen och kroppen i klassrummet på sfi skapar en bättre och effektivare inlärning och delaktighet för alla elever och det i sin tur skapar en känsla av att alla duger och är bra på något. Om du har svårt att läsa eller skriva kanske du är bättre på att sjunga eller måla och du får dessutom visa det för dina klasskamrater och känna dig stolt.

När eleven upplever att känslan att vara bra på något och delaktighet skapas en motivation för att lära sig det nya språket och inlärningen stärks och elever lär sig bättre och effektivare.

Genom estetisk verksamhet stimuleras kroppen och alla sinnen vilket stärker inlärningen. Eleverna får en bredare syn på sin egen inlärning och kan vara mera delaktiga i klassrummet. Exempel moment att lära nya ord kan lättare läras in om eleverna utöver läsa, skriva och tala också får sjunga en sång eller göra några rörelser med kroppen. Sinnen som aldrig använts eller legat i dvala i språkutvecklingssammanhang väckas till liv och inlärning får bättre förutsättningar.

Genom att använda kroppen och alla våra sinnen i inlärningsprocessen skapar vi de bästa förutsättningarna för att lära oss ett nytt språk.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.