Specialpedagogkonsult Maria Engstam tipsar om specialpedagogiskt stöd för sfi

Specialpedagogik på yrkes-sfi

Text: Maria Engstam.

Hur kan man arbeta specialpedagogiskt på yrkes-sfi?

Yrkes-sfi är en kombinationsutbildning av teoretisk och praktisk kunskap som eleverna ska kunna använda på praktik och på arbetsmarknaden när de utför ett arbete. Inlärning av språk är mestadels teoretisk medan yrkesutbildning innehåller mer praktiska moment. Det är mycket kunskap som ska läras in under en kort och intensiv tid vilket kan betyda högt tempo för både lärare och elever samtidigt som eleverna kan vara mycket motiverade eftersom de vet att de kan söka ett arbete när studierna är klara.

För att utbildningen ska bli bra för både lärare och elever krävs ett nära samarbete mellan sfi-lärare och yrkeslärare och en noga genomgång av kursplaner och en planering för hur allt ska genomföras pedagogiskt på bästa sätt för att eleverna ska kunna lära sig så mycket som möjligt på den korta tiden de är i skolan för att klara sin praktik och kunna konkurrera på arbetsmarknaden och få ett arbete efter studierna.

Specialpedagogiska tips

  • Ordlistor med bilder. Det är många nya okända ord som ska läras in under en kort tid och för att underlätta inlärningen kan man använda sig av ordlistor där man kopplar ett ord till en bild.

  • Hjälp med fraser och uttryck. Språkforskningen brukar inte rekommendera rena ordlistor, utan beskriver snarare ord som en komponent i en väv i ett språk. Eleverna bör därför hellre uppmärksamma ord i fraser och ord i uttryck, så de tar till sig ordets funktionalitet. Ordet i bruk. Så de inte bara lär sig själva ordet, utan lär sig i vilka sammanhang ordet används och i vilken fras (nominalfras eller verbfras) det tillhör. Och när de hör det nya uttrycket kan de arbeta med att översätta det och låta någon spela in hur det ska uttalas och betonas. Exempel: Att bara slå upp ordet ’ställa’ blir missvisande, eftersom ställa upp för någon inte handlar om att ställa något. När man ställer in ett möte handlar det inte heller om att ställa något. Då räcker det inte att slå upp och ha ordet ställa i en ordlista.

  • LL, Lättläst litteratur om ett yrke. Lättläst litteratur om olika yrken ger elever möjlighet att läsa om ett yrke. Böckerna är en blandning av fakta och skönlitteratur och finns oftast inlästa och ibland även på olika modersmål. Titta bland de olika förlagen, exempelvis Vilja.

  • ILT, Inläsningstjänst. ILT är en tjänst som erbjuder eleverna möjlighet att ladda ner läroböcker/skönlitteratur/lättläst litteratur i mobilen eller datorn för att lyssna på böckerna. ILT erbjuder även Begreppa som är studiestöd på modersmål med flerspråkiga filmer som förklarar olika ord och begrepp.

  • Mobilen kan fungera som ett visuellt och auditivt stöd. I metodrum och på arbetsplats med fördel kan fotografera (skyltar, verktyg och redskap, arbetsmoment) och filma (byggnad, skyltar, arbetsmoment och dialoger – det som är tillåtet och när det är tillåtet och passande). Då kan eleven kan gå tillbaka till sina foton och filmer i mobilen där eleven säger vad eleven ser eller vad eleven gör. Eleven kan också filma dialoger för att själv kunna repetera den yrkessvenska som behövs på arbetsplatsen – såväl informella som formella dialoger.

  • Egna ljudfiler kan eleven spela in i sin mobil både på sitt eget språk och på svenska vad olika saker heter, vad olika arbetsmoment består av och hur man säger olika saker vid olika tillfällen. Då hör eleven hur ord, fraser och uttryck uttalas och kan repetera på egen hand.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.