Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Hur ser dyslexi ut?

Text: Maria Engstam

[2021:01, 2021-01-15] Ungefär 5 procent har specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi vilket innebär svårigheter att avkoda, det vill säga att omforma bokstäver till ljud, och därför blir det fel vid läsning, skrivning och tal. 

Som lärare kan man uppmärksamma dyslexi via läsförståelse, läshastighet, diktamen eller när eleven skriver en text. En dyslektiker läser långsamt och skriver och läser icke korrekt utan att reflektera kring detta.  All energi går åt att avkoda orden och därför finns ingen energi kvar att reflektera kring innehållet. Även svårigheter med att strukturera en text kan förekomma.

Följande saker kan man vara uppmärksam på som lärare:

 • Omkastning, tillägg och borttagning av bokstäver, stavelser och ord
 • Svårigheter med lång, kort vokal och dubbelteckning
 • Svårigheter med långa, sammansatta och okända ord
 • Svårt med betoning och upprepa långa ord eller text
 • Eleven läser långsamt och gör fel utan att reflektera kring detta

En elev behöver inte en diagnos för att få det stöd denne behöver i skolan men det är ändå viktigt att man som lärare kontaktar specialpedagog för vidare utredning och för att skolan ska kunna erbjuda rätt stöd till eleven.  Det finns många olika former av dyslexi och läs- och skrivsvårigheter kan innebära andra diagnoser och därför är det viktigt med utredning.

Anpassningar

Det finns olika anpassningar för eleven med dyslexi och eleven vet ofta bäst själv vad som fungerar och inte fungerar.

Följande anpassningar kan man göra som lärare i klassrummet:

 • Individuell genomgång och förklaring av uppgifter vid behov
 • Längre tid och uppläsning av text vid uppgifter, prov och NP
 • Inlästa läromedel, material och inspelning av lektioner
 • Powerpoint med inspelat ljud och text som är tillgänglig för eleven dagen innan
 • Talsyntes via dator eller via olika appar som läser upp text
 • Skrivhjälp i form av rättstavning och förslag på ord via olika program och appar
 • Anteckningshjälp under lektioner
 • Bildstöd

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.