Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Språk och utveckling

Text: Maria Engstam.

[2023:05, 2023-05-15] Vad är språk? Som specialpedagog tänker jag direkt på de fyra olika språkfärdigheterna som bedöms på NP – tala, läsa, skriva och höra – men språk är så mycket mer än det. Språk är alla de sätt vi kommunicerar på med varandra och hur vi kommunicerar med vår omvärld. Inlärning av ett språk sker via läsning, skrivning, tal och lyssnande där eleverna behöver träna på att använda alla kompetenserna för att få ett brett språk. Utöver det handlar språkutveckling också om att lära in och förstå kroppsspråk, ansiktsuttryck, mimik och gester. Via bilder, film, dans och rörelse och teater kan eleverna få mycket hjälp i sin språkinlärning. Genom att använda alla dimensioner av språket stärker vi motivationen hos eleverna och skapar förutsättningar för inlärning och utveckling hos alla elever.

När sfi-elever ska lära sig ett nytt språk behöver de omges och utsättas av språket på olika sätt för att börja tänka på det nya språket. Eleverna ska erbjudas möjlighet att smaka och känna på språket genom olika former av stimulering i klassrummet men eleverna behöver också träna på språket och att använda språket genom olika övningar som sfi-läraren väljer ut men för att utveckling ska ske krävs det att eleverna är aktiva. Aktivering av eleverna sker lättast genom att eleverna kommunicerar genom språket med en eller flera parter och på olika sätt. Det kan vara att eleverna lyssnar på sfi-läraren, pratar eller diskuterar med andra elever i klassen eller gör olika uppgifter via dator och appar. Nyligen har även Chat GPT kommit där eleverna kan kommunicera med en chatrobot via AI. Där kan eleverna kommunicera och ställa frågor till en chatrobot.

Det låter lätt men det kan vara svårt att som sfi-lärare att hitta nya meningsfulla övningar. Genom erfarenheten bygger man sakta med säkert upp en bank med olika övningar som kan användas för att utveckla elevernas språk, men det är även viktigt med samarbete med kollegor så att man kan dela med sig av olika övningar till varandra. Vidare vill jag betona vikten av att vara medlem i olika nätverk för sfi-lärare och att delta på fortbildning och olika former av skolmässor, vilket också är ett bra sätt att få tillgång till nya övningar. Fortbildning och mässor medför även tillfällen att bli stimulerad, få input och inspiration för att kontinuerligt kunna utvecklas som sfi-lärare.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.