Språkdidaktik

Text: Annsofie Engborg.

[2023:02, 2023-02-15] Studier om språkundervisning i svenska som andraspråk för vuxna är ett relativt brett fält som består av olika inriktningar såsom litteracitetsutveckling, multimodalitet, skriftlig färdighet, teknikstödd språkundervisning, systemisk-funktionell lingvistik, språkdidaktiska metoder samt bedömning.

Didaktik kommer från det grekiska ordet för undervisning, διδασκαλία. Didaktik berör därmed undervisningen, vad läraren ska tänka på och hur arbetssätt påverkar undervisningens mål. Ämnesdidaktik rör ämnesundervisningen. Språkdidaktik är kopplat till språkundervisning. De didaktiska frågeställningarna rör lärarens val i undervisningen – Vad, hur, varför? Vad ska jag undervisa om inom det aktuella undervisningsområdet? Hur ska jag undervisa? Varför väljer jag detta område, detta innehåll och detta arbetssätt? Även när och vem är didaktiska frågeställningar som påverkar undervisningen – När och hur länge ska vi behandla detta i undervisningen? Vilka elever har jag? Passar detta just de elever som jag har?

Forskningsområdena inom språkdidaktik kan ha sin bas i svenska, svenska som andraspråk, engelska eller moderna språk. Forskningen bedrivs inom en rad olika områden som utgår från frågeställningar om flerspråkighet, språkinlärning, språkutveckling, litteracitetsutveckling och språkundervisning. Vuxendidaktik ger uppslag kring de didaktiska val som är aktuella för just vuxnas sätt att lära och bearbeta kunskap. Det rör hela vuxenutbildningen, folkbildningen, högskola och arbetsliv.

 

./.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.