Språket i arbetslivet

[2018:12, 2018-12-15]   Vilket språk används på arbetsplatsen? För att ge eleven träning i svenska språket inför praktiktiden och arbetslivet behöver vi inventera vilka texter som eleven möter och förväntas skriva, samt vilka tal- och kommunikations-situationer som vanligen förekommer.

Under sfi-utbildningen ska eleven tillgodogöra sig ett funktionellt språk för framtida yrkesliv. Det sker på olika sätt – genom studiebesök, praktik eller nuvarande arbete.

Karin Sandwall använder uttrycket ’bringing the outside in’ i sin avhandling Att hantera praktiken. Om sfi-studerandes möjligheter till interaktion och lärande på praktikplatser (2013), det vill säga värdet av att ta in autentiska texter och kommunikationssituationer in i klassrummet. Och det som sker i klassrummet behöver omsättas i praktiken och tas med ut till arbetslivet; ’bringing the inside out’.

I undervisningen bör vi se varje elev som en resurs, i betydelsen att varje elevs förkunskaper, erfarenheter och kompetens inom olika branscher bör synliggöras. Genom att eleven får visa och berätta kommer språkliga luckor att upptäckas. Uppmuntra eleverna att besöka, intervjua, fotografera och filma arbetsplatser för att lära sig mer.

Vad känner eleven till? Vad behöver eleven ta reda på?

 1. Berätta om ett yrke du kan.
 2. Vad behöver man kunna i det yrket?
 3. Vilka (typer av) texter möter man i yrket?
 4. Vad behöver man kunna prata om i yrket?
 5. Vad har man på sig i yrket?
 6. Vilka regler gäller?
 7. Är det ett bristyrke?
 8. Hur utbildar man sig till det yrket?
 9. Var kan man jobba, om man vill jobba med detta yrke?
 10. Vad kan man prata om på rasterna?

Texter, tal och kommunikationssituationer i yrket

Genom att synliggöra vilka texter som förekommer på arbetsplatsen ges eleven möjlighet att förbereda sig bättre. Läs och prata om texterna tillsammans. Vad kännetecknar dessa texter? Vilka ord och fraser är vanliga? Ställ liknande frågor till de situationer på arbetsplatsen där eleven behöver lyssna till vad någon säger, eller där eleven själv behöver prata: Vad kännetecknar dessa repliker? Vilka ord och fraser är vanliga? Dessutom: Vilka kommunikationssituationer är vanliga på arbetsplatsen? Vad kännetecknar kommunikationssituationerna? Vilka ord och fraser är vanliga?

Låt eleven själv ta reda på texter, tal och kommunikationssituationer, men samla gärna själv in material som eleven kan arbeta vidare med på olika sätt – genom att beskriva och själv framföra dessa.

Text: Annsofie Engborg

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.