Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Språkutvecklande och stöttande appar

Text: Maria Engstam

[2021:10, 2021-10-15] Det tar tid att lära sig ett nytt språk. Vuxna som studerar på sfi har behov för att använda språket så snabbt som möjligt men hindras i början av ett begränsat ordförråd. Två användbara appar är Hej Svenska och ClaroSpeak.

Hej Svenska är en av de vanligaste apparna på sfi. Den kan hjälpa eleverna att utveckla sitt ordförråd samtidigt som den även innehåller övningar som är språkutvecklande. Genom Hej Svenska kan eleverna snabbt och enkelt öva upp sitt ordförråd samtidigt som de tränar sin grundläggande läs- och skrivförmåga. Eleverna får en snabb återkoppling och för att undvika felinlärning finns ett facit tillgängligt i appen. Den här appen är gjord för målgruppen vuxna andraspråkinlärare och den inkluderar även alfabetisering.

I den här appen kan eleven se och lyssna på orden och meningarna på svenska samtidigt för att sedan träna och läsa orden och meningarna vilket stärker inlärningen.

Hej Svenska fungerar på följande sätt: först tränar upp eleverna sitt ordförråd och sedan arbetar de med ordens innehållande ljud och bokstäver. Därefter tränas orden i vardagliga, användbara fraser. Appen kan användas direkt när eleven börjar på sfi, men kan även användas som förberedelse i en orienteringskurs inför studier på sfi om eleven sedan tidigare kan läsa och skriva och har studieerfarenheter.

Appen innehåller vidare flera delar som var för sig laddas ner. Följande delar är exempel på områden som ingår i serien: Hej Bostad, Hej Familj, Hej Kroppen varav alla är gratis att använda. Eleven kan arbeta med appen hemma via sin mobil och i skolan via surfplatta.

Att skriva egna meningar och texter är ofta stort steg att ta för sfi-elever eftersom de då måste förlita sig på sitt eget ordförråd, stavning och grammatik som är begränsat i början av sfi-studierna. Clarospeak är en app som stöttar eleven i skrivandet och är språkutvecklande. ClaroSpeak är en talsyntes med naturliga röster som kan markera samtidigt som den läser upp bokstäver, ord, meningar och texter som eleven skriver och den finns även på ett antal andra språk. När eleven skriver kommer det automatiskt upp förslag på ord som eleven kan använda enkelt i sin text genom att endast klicka på ordet.

Appen erbjuder även bilder som blir till ord när eleven klickar på vald bild vilket gör att appen även kan användas av elever som är i början av sin läs- och skrivinlärning. Vidare erbjuds elever med läs- och skrivsvårighet möjlighet att göra tal till text genom att eleven talar in den text som hen vill skriva och appen kontrollerar och markerar stavfel. I denna app kan eleven skriva och tala in text, importera dokument och pdf-filer till ClaroSpeak och klistra in text från mejl, hemsidor för uppläsning och kan sedan skickas med e-post, sms eller kopieras och klistras in i ett dokument i Word.

Appen kan laddas ner till mobil och surfplatta och finns i flera olika versioner och ju fler funktioner som önskas desto dyrare blir priset – men det är endast en engångssumma. Dock kan eleven erbjudas gratis nedladdning på privat mobil och surfplatta via skolavtal så länge elever studerar på skolan.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.