Språkutvecklande undervisning

Text: Annsofie Engborg.

[2023:05, 2023-05-15] För att utveckla det språk man lär sig behöver inläraren både ges möjlighet att ta till sig språket genom att lyssna och läsa, men framför allt ges rikligt med tid att själv producera språk i tal och skrift. Tid för reflektion och samtal dominerar den språkutvecklande undervisningen

Med språkutvecklande arbetssätt avses undervisningsmetoder som ger möjligheter för eleven att använda språket i olika språkgemenskaper. För att eleven ska utveckla språket behöver övningarna i undervisningen upplevas meningsfulla och användbara.

Texter och samtalsämnen i undervisningen behöver engagera eleven för att vilja och aktivt delta i samtalen. När engagemanget väcks kan vi se hur eleven, driven av sin vilja att uttrycka tankar och åsikter, söker efter ord och uttryck som i situationen är användbara.

Med en god balans mellan att läsa texter som eleven möter i vardagslivet och därmed behöver förstå; öva att skriva texter som är relevanta i vuxenlivet och ingå i olika dialoger som är meningsfulla och engagerande för eleven, samt föra metaspråkliga samtal om svenska språket ges eleven goda förutsättningar att utvecklas språkligt.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.