Språkutveckling via skrivande

Text: Annsofie Engborg

[2020:03, 2020-03-15] I sfi-undervisningen tränas eleven i att skriva, läsa, tala, höra och kommunicera på svenska. Skrivundervisningen består av stavning, ortografi, satslära och texttyper. En viktig del i skrivandet är att väcka skrivlusten och skapa säkrare skribenter.

Att lära sig skriva det nya språket, svenska, medför en hel del utmaningar. Stavning har sina utmaningar eftersom alla ord inte skrivs som de uttalas. Se bara de besvärliga o och å. Hur ska man veta om det är kol eller kål? För många handlar det om att utveckla en fonologisk medvetenhet. Om vi inte ens kan identifiera de olika ljuden, fonemen, som vi hör eller som vi säger – hur ska vi då veta vad vi ska skriva och hur det ska stavas? Och omvänt – om det talspråkliga befästs först, hur ska övergången till skrift gå till?

I skrivundervisningen finns texter som är extra relevanta för eleverna att skriva. Dessa vuxna elever rör sig i olika sammanhang har därmed olika behov av att uttrycka sig i skrift. Vi vuxna skriver sms, mejl och statusinlägg. Vi behöver skriva meddelanden, ansökningar och fylla i blanketter.

Bland sfi-eleverna finns personer som arbetar. Att identifiera vilka texter eleverna behöver skriva på arbetsplatsen och till vardags är en viktig grund för relevanta skrivövningar. Att skriva till barnens förskola och skola är exempel på relevanta skrivövningar.

Skrivlusten då? Den kan lockas fram när vi pratar om ämnen som bränner och berör. När vi väcker tankar och åsikter. Genom att prata om livet, om värderingar, om vad som är meningsfullt och på riktigt viktigt – då ökar vi förutsättningarna för att väcka skrivlusten till liv. Då kan eleverna skriva och berätta – skapa berättelser, insändare och mejl.

Genom att träna sig i att skriva meddelanden och andra texter som behövs i vardags-, yrkes- och samhällslivet, och få hjälp med stavning och precision, och genom att kunna skriva om sina tankar, åsikter och känslor, utvecklas sfi-elevens språk.

Att skriva är att synliggöra sina tankar. På så sätt tar identiteten form.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.