Skolverket:

Statsbidrag 2020 till kompetensutveckling för sva- och sfi-lärare

Text: Annsofie Engborg

[2020:01, 2020-01-15] Under 2019 kunde landets lärare som behöver högskolestudier i svenska som andraspråk söka statsbidrag via Skolverket. 15 januari–17 februari 2020 öppnas möjligheten att söka igen. Vi frågade undervisningsråd Riikka Tilja om statsbidraget och vad Skolverket planerar för sfi under året.

Under 2020 finns två ansökningsperioder för statsbidrag för kompetensutveckling. Dels nu i början av året och dels i höst. Statsbidraget tillfaller huvudmannen. Om arbetsgivaren avsätter 20 procent av arbetstiden åt en lärare som studerar 50 procent (15 hp) utbetalas 20 procent beräknat utifrån rikets medellön 31 500 kronor/månaden, uppger Skolverket på sin webbplats.

Utöver statsbidraget satsar Skolverket även på att höja sfi-lärares kompetens genom att anpassa delar av innehållet i Lärportalen till vuxenutbildningen och avser även att starta ett nätverk för sfi-lärare framöver.

Konferenser, kurser och anpassat webbinnehåll

På frågan vad Skolverket gör för Sveriges sfi-lärares kompetensutveckling 2020, berättar Riikka Tilja att Skolverket är så kallad nationell koordinator för den europeiska agendan för vuxnas lärande. Inom ramen för ett kommande projekt kommer Skolverket att starta ett nätverk för sfi-lärare.

I Lärportalen som innehåller moduler med kompetensutvecklingsmaterial för grundskole- och gymnasielärare, kommer lämpliga moduler att anpassas för lärare som undervisar inom vuxenutbildningen.

– Skolverket har som mål att anpassa ett antal befintliga moduler i Lärportalen (se länk, reds anm.) så att de fungerar fullt ut för vuxenutbildningen, säger Riikka Tilja.

– Skolverket kommer även att anordna kurser i SvA för lärare inom Sfi inom Lärarlyftet hösten 2020. Kurserna kommer att erbjudas på flera olika universitet och högskolor.

Skolverket har som målsättning att genomföra konferensserien Mötesplats Vuxenutbildning under hösten 2020. Den hölls senast 2018. Målgruppen är lärare inom kommunernas vuxenutbildning.

Vad behöver sfi-lärare idag i kompetensutveckling?

– Behoven är individuella och kan därför variera. Några exempel på behov inom kompetensutveckling är ämneskunskaper i svenska som andraspråk (obehöriga lärare), vuxenpedagogik, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, kunskaper i vuxna andraspråksinlärares litteracitets- och numeracitetsutveckling, förmåga att undervisa vuxna andraspråksinlärare i litteracitet och numeracitet, samt förmåga att använda digitala verktyg i undervisningens olika skeden, säger Riikka Tilja, undervisningsråd på vuxenutbildningsenheten, Skolverket.

Vad är nyckeln till att ett sådant projekt verkligen lyckas?

– Skolledningen har en mycket viktig roll. Skolledningens vilja och ambition att ge lärare/personal förutsättningar för, möjligheter till och stöd i kompetensutveckling är avgörande. Skolledningen/den närmaste chefen bör vara delaktig i all kompetensutveckling.

– Det är också viktigt att kompetensutvecklingen utgår från den enskilda lärarens eller arbetslagets egeninitierade behov, dvs. att behovet inte alltid initieras och bestäms från ledningen.

Vad är det som gör att upplägget är hållbart?

– Att kompetensutvecklingsinsatserna ingår i verksamhetens kontinuerliga kvalitetsutvecklingsarbete. Att skolledningen och personalen planerar, följer upp och utvärderar insatserna.

Vad vill du säga till de läsare som själva vill initiera och planera kompetensutveckling på sin egen skola?

– Varje lärare och/eller arbetslag bör identifiera sina behov av kompetensutveckling och tillsammans med skolledningen ta fram en handlingsplan för genomförandet.

./.

Om statsbidraget

  • Syftet med detta statsbidrag är att stärka lärares undervisning i sfi eller sva.
  • Villkoren för bidraget styrs av förordning (2016:709) och Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för fortbildning (SKOLFS 2018:257).
  • Ansökningsperioden är 15 januari–17 februari och 15 augusti–15 september 2020.

Läs mer här: Statsbidrag för högskolestudier 2020

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.