Strukturerat läromedel ger strukturerad undervisning

Text: Annsofie Engborg.

[2021:10, 2021-10-15] Vintern 2020/21 tvingades sfi-skolor fortsätta med distansundervisning. Det stod klart för många skolor över hela landet att tillgång på goda digitala läromedel skulle underlätta undervisningen.

Under ett antal fredagar om året anordnar Sfi-lärartidningen ”Fredagsforum för sfi-lärare”. Under en knapp timme möts sfi-lärare från hela landet för att utbyta tips och tankar om sfi-undervisningen. Vid senaste fredagsforum gästades Fredagsforum av Rebecca Roth som under ett sfi-lärarvikariat kom i kontakt med Svenska dag för dag. I dag arbetar hon som verksamhetsadministratör vid Folkuniversitetet i Skåne.

– Jag kom i kontakt med det genom att jag var vikarie för fjärrkursen i Landskrona och senare Helsingborg. Jag hade brist på material och visste inte i vilken ände jag skulle börja. Då skulle Folkuniversitetet precis börja testköra Svenska dag för dag. Jag såg det som en möjlighet hitta ett snabbt, enkelt och interaktivt läromedel där eleverna kunde arbeta självständigt såväl som i grupp via Zoom.

Vad ger det digitala läromedlet Svenska dag för dag digital som det tryckta inte ger?

– Det digitala läromedlet ger eleven möjlighet att på ett interaktivt sätt lära sig svenska. Det tryckta materialet är också bra, men via det digitala forumet har man möjlighet att själv klicka sig fram, lyssna på hörövningar, spela in sig när man övar sina ord och få direkt feedback. Det möjliggör för eleven att lättare kunna öva på alla fyra förmågor på ett självständigt sätt.

Vad eller vilka moment är mest populära bland eleverna att använda?

– Våra elever gillar att göra momentet ”höra”. Det är det de gör mest och först. Eftersom det är enkelt att lyssna och sen följa upp med att svara på frågor. Tätt efter följer läsförståelsen, där de får läsa en text och sen svarar på frågor. Antingen får de klicka i/fylla i rätt svar och får då direkt feedback på vad som blev rätt eller fel. Eller så får de vänta på att läraren rättar. Det är lite olika och det tror jag att de också uppskattar!

Vad vet vi om användningen?

– Det är ganska blandad användning. De flesta av våra elever som använder Svenska dag för dag använder det i sina fjärrkurser eller på kvällskurserna, som de oftast studerar på grund av att de arbetar eller har annan sysselsättning. Vissa elever studerar mitt i nätterna, på eftermiddagarna eller på morgonen innan de ska iväg på jobb. Inte så mycket på helgen, dock.

Rebecca Roth fastslår att det strukturerade läromedlet ger en strukturerad undervisning.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.