Studie: Dagligt bruk av appar på A-kursen

Text: Annsofie Engborg. Foto: Pexel.

[2021:10, 2021-10-15] Vilka digitala verktyg används för vuxna som har kort eller ingen skolbakgrund? Afërdita Raçi, Karlstads universitet, undersöker i sin studie (2020) vilka digitala verktyg som används och vilken betydelse de har för sfi-elevernas språkutveckling.

Studien Digitala verktyg i SFI-undervisningen i A-kurs: En studie om användningen och betydelsen av digitala verktyg i vuxna elevers språkinlärning (2020) består av klassrumsobservationer i två A-kurser och semistrukturerade intervjuer med två sfi-lärare som undervisar respektive kurs.

Lärarna framhåller sin övertygelse om att apparna bidrar till språkutveckling.

I studien framgår att digitala verktyg används för individuellt bruk – appar via surfplatta och lärplattformen Lunis via dator. Under tiden som eleverna övar att lyssna och skriva ges inget utrymme för samarbete eller interaktion med de andra deltagarna i undervisningen och begränsar därmed utrymmet för kommunikation och interaktion. Avsikten med individuellt bruk är att ge eleverna möjlighet att öva i egen takt och dels att öva sig i självständigt arbete, enligt de intervjuade lärarna.

Nackdelarna med att större delen av tiden används till att individuellt öva in språket via appar är att tiden för interaktion, kommunikation och samspel är kraftigt begränsad. De didaktiska implikationer som studien ger är att utveckla användandet av digitala verktyg till att samtidigt utveckla interaktion och kommunikation i små grupper.

Var det någonting i samband med studien som överraskade dig?

– Det som överraskade mig var dels elevernas positiva inställning till användningen av de olika digitala verktygen och dels deras outtröttliga engagemang och deras vilja att lära sig svenska. En annan sak som förvånade mig var att även att de flesta eleverna kunde knappt skriva och läsa enkla fraser eller meningar så kunde de hitta de appar som de skulle jobba med samt kunde manövrera runt i dem.

./.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.