Studie: Om textsamtalets betydelse

[2018:11, 2018-11-15] För att öka läsförståelsen behöver eleverna först samtala om texten, fastslår Petra Tuoma i sin studie ”Att samtala för att förstå texten bättre”.

Läsförståelsen kan stöttas genom att samtala om texten. Förutsättningen att öka läsförståelsen ytterligare sker om  eleverna lär sig olika lässtrategier och utvecklar sitt ordförråd. I undersökningen fick eleverna svara på frågor kring texten före och efter samtal. Studien visade att sfi-elever på B-nivå med kort vistelsetid i Sverige hade uppenbara svårigheter att förstå text som handlade om livet i Sverige, eftersom förförståelse och ordkunskapen saknades.

Att ha dialog med texten

I Folkuniversitetets förlags nya serie LÄSA B, LÄSA, C och LÄSA D beskrivs även samtal och hur lärare kan stötta sfi-elevers läsning med hjälp av frågor till texten: ”Frågorna bör vara formulerade på ett sätt som gör att alla läsare kan besvara dem och komma i dialog med texten”. Författarna framhåller även vikten av att föra samtal inför läsningen för att få en förförståelse, och uppmuntra eleverna till detta inför läsning vid kommande möten med text.

Vid längre texter är ledtrådar särskilt viktiga. Därför kan samtal kring rubriker och bild ge ledtråd om artikelns innehåll.

Serien LÄSA utkom 2018 med C-häften, och under 2019 utkommer D-häften. Därefter beräknas B-häftena komma 2019–2020.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.