Ny studie: Ordinlärning inom Gävleborgsmodellen

[2018:12, 2018-12-15]  I en ny studie av Kristina Johansson (2018) undersöktes skillnaderna i metoder och resultat för ordinlärning mellan sfi-elever i en yrkesutbildning kontra elever i reguljär sfi.

I Johanssons studie är orden och språkanvädningen i fokus. Kristina Johansson konstaterar att ord som elever påträffar behöver användas i flera olika domäner och sammanhang, dels för att få grepp om ordets bredd, men också för att befästa ordets användningsområden och fördjupa förståelsen. Framför allt behöver vi vara medvetna om att ord behöver ses i sin kontext, i sitt naturliga sammanhang. Inlärning av ord riskerar annars att handla om minnesteknik istället för en förståelse.

Framgångsrikt i lärandet är interaktiva arbetssätt. Genom att skapa en känsla av meningsfullhet är det lättare att lära, skriver Johansson. Utöver individuella faktorer spelar även omgivningen och kommunikationen en stor roll.

Resultatet

Resultatet visar att elever på yrkesintegrerad sfi behärskar yrkesbegreppen bättre än elever i reguljär sfi. Det kan förklaras med att eleverna dels har en högre motivation och dels vistas i den autentiska miljön där begreppen används i text, tal och kommunikation. Elever som lär sig ord på arbetsplatsen lär sig alltså bättre eftersom de lär sig orden i autentiskt och aktivt sammanhang.

Eleverna som studerar sfi med yrkesinriktning visade dessutom i testerna att de kunde använda adjektiv och verb med rätt böjning i högre grad än eleverna inom reguljär sfi. Detta förklaras med att eleverna i yrkesinriktad sfi befäster ord och ordform eftersom de hör eller läser dem i sitt naturliga sammanhang. Det enda som sfi-eleverna inom yrkesinriktad sfi uppvisade sämre resultat inom var stavning.

Gävleborgsmodellen

I Gävleborgsmetoden integreras sfi med yrkesutbildning – oavsett var i länet eleverna bor. Timmarna fördelas så att 25 timmar är yrkesutbildning och 15 timmar är sfi. Över 500 elever har genomgått utbildningen sedan 2010, vara hälften har fått arbete direkt efter avslutad utbildning.

Text: Annsofie Engborg

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.