Studieväg 1

Text: Annsofie Engborg

[2019:02, 2019-02-15] Sedan 2017 har sfi sammanhållna studievägar. En elev på studieväg 1 behåller därför samma studieväg genom samtliga kurser: A, B, C och D.

Med sammanhållna studievägar ges alla elever möjlighet att studera till och med kurs D inom sin studieväg. Att undervisa på studieväg 1 kräver en särskild kompetens, eftersom eleverna är skolovana. Dessa elever kan ha upp till sex års skolgång. Vissa kan varken läsa eller skriva. Här behövs de skickligaste lärarna.

Sfi-utbildningen kan kombineras med läs- och skrivundervisning. Utbildningen kan även kombineras med exempelvis samhällsorienterande kurser eller kurser på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning. Eleverna kan vara i behov av studiehandledning på modersmål, konstaterar Skolverket på sin webbsida.

Sfi Bas

En länsomfattande satsning är Sfi-Bas som startade som ett pilotprojekt 2013 av Södertälje kommun tillsammans med Södertörns kommuner. Sfi Bas har permanentats sedan det visat sig vara en framgångsrik och kostnadseffektiv satsning, och formen har uppvisat bättre resultat – högre betyg och kortare studieväg på kurs A och B – i jämförelse med hela rikets statistik. I Swecos rapport Sfi Bas. En grundutbildning för kortutbildade(2018:16) kallas Sfi Bas för ”länets flaggskepp”.

Sfi-Bas presenteras av SKL som ”en grundutbildning och arbetsmarknadsintroduktion för kortutbildade och analfabeter i Stockholms län” – Järfälla, Nacka, Sigtuna och Södertälje. Elever på Bas har upp till sex års skolbakgrund. Utbildningen ges på heltid, 5–6 timmar/dag. Drygt 100 av länets 40 000 sfi-elever studerar Sfi Bas.

I undervisningen ingår vardagsmatematik, omvärldskunskap, arbetsmarknadsintroduktion, data och hälsa. Eleverna erbjuds undervisning i sitt modersmål och att lära sig läsa och skriva på sitt modersmål. Språkstödjare finns även under utbildningstiden för att förklara språkliga moment.

SKL presenterar innehållet som ”undervisning på suggestopedisk grund”, vilket innebär att undervisningen består av rollspel, musik, rytm, avslappning – och aktiverar alla sinnen. Även fantasin.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.