Studieväg 3: akademiker

Text: Annsofie Engborg

[2021:05, 2021-05-15] Utländska akademiker folkbokförda i Sverige och som vill studera svenska på nybörjarnivå kan vända sig till kursen svenska för invandrare inom kommunal vuxenutbildning. Men det finns också andra vägar – folkhögskola, universitet eller privata anordnare.

Svenska för invandrare, sfi, studieväg 3, kurs C och D, inom kommunal vuxenutbildning riktar sig till vuxna vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller deltagande i högskolestudier.

Den senast sammanställda statistiken från Skolverket är den från 2020 baserat på siffror från 2019. Då studerade 153 000 elever på sfi (en minskning med 4 procent jämfört med 2018). Av de 153 000 sfi-eleverna hade mer än hälften minst tioårig utbildning. Av det totala antalet sfi-elever hade en tredjedel minst 13 års utbildning och studerade inom studieväg 3.

En sjättedel av samtliga sfi-elever deltog parallellt i grundläggande eller gymnasial kurs.

Studievana har vanligen en kortare lärsträcka på sfi. Snittiden för en elev på en sfi-kurs är 227 timmar. För en elev på 3D är motsvarande antal timmar i genomsnitt 160.

Efter sfi kan eleverna studera svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Enligt statistiken från 2020, baserad på 2019 års siffror, studerade 50 000 elever svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.