Svalt intresse för forskning om akademiker

Text: Annsofie Engborg

[2021:05, 2021-05-15] I den forskningsöversikt som Ifous sammanställt över den samlade sfi-forskningen 2002–2017 konstateras att akademiker är en relativt sett obeforskad grupp.

Forskning inom svenska för invandrare är begränsad, konstaterar Jenny Rosén och Berit Lundgren i forskningsrapporten ”15 års forskning om sfi – en överblick”. Eftersom forskningen är så begränsad behövs både småskalig kvalitativ forskning, såväl som större, kvantitativ forskning inom hela sfi-utbildningen. Rosén & Lundgren efterlyser bland annat studier om innehållet i undervisningen och huruvida den är meningsfull för eleverna.

I rapportens sammanfattning konstateras: ”Anmärkningsvärt är […] avsaknaden av studier som inkluderar sfi-studerande med lång utbildningsbakgrund, t.ex. akademiker”. Det är dock inte enbart målgruppen i sig som är intressant, enligt Rosén & Lundgren, utan även de studerandes undervisningssituation och studier som ger oss ”kunskap om såväl hälsoaspekter som sociala och ekonomiska aspekter”, vilket kan vara av värde att studera. Utöver detta konstateras att det finns ett behov av forskning som undersöker den språkliga utvecklingen exempelvis i relation till distansstudier eller digitala verktyg.

Läs rapporten här.

./.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.