#2018:11

Harstad: ”Utgå från eleven”

Årets pristagare av Lärkan är Gleerupsförfattaren Fredrik Harstad, pedagogisk utvecklare hos ABF i Göteborg.
Sedan 2001 har Fredrik Harstad skrivit läromedel för sfi. Det har hunnit bli ett tjugotal böcker sedan dess. En viktig insikt Harstad har gjort som sfi-lärare är att utgå från eleven i sin undervisning och att inte bygga undervisningen på teman och innehåll som saknar relevans för eleven.

Läs mer

Tiia Ojala: Givande undervisning startar med dialog

Först och främst: Var är du nu och vad jobbar du med?

– För tillfället ägnar jag mig mest åt skrivandet. Jag föreläser och skriver läromedel för sfi och för nyanlända elever i grundskola och språkintroduktion. Jag handleder även studenter vid Helsingfors Universitet.

Läs mer

Månadens sfi: Eskilstuna

”Våra elever producerar språk utan stöd”

I suggestopedin producerar eleverna språket på egen hand, vilket utvecklar dem.
Det förklarar sfi-lärarna Christina Torgersen och Lena Endelius när vi träffas på Stockholmsmässan under Skolforumsdagarna där. De är båda verksamma i Eskilstuna.

Läs mer

Om grammatik

Hämmar grammatikundervisning skrivutveckling? Bort med skunken, in med funktionell grammatik!

På Nationellt Centrums Symposium i oktober lyssnade jag på forskaren Debra Myhills föreläsning om grammatikens betydelse för skriftspråksutveckling.

Läs mer

Studie: Om textsamtalets betydelse

För att öka läsförståelsen behöver eleverna först samtala om texten, fastslår Petra Tuoma i sin studie ”Att samtala för att förstå texten bättre”.
Läsförståelsen kan stöttas genom att samtala om texten. Förutsättningen att öka läsförståelsen ytterligare sker om eleverna lär sig olika lässtrategier och utvecklar sitt ordförråd

Läs mer