#2018:12

Bok: Svenska för främlingar

I dagboksromanen Svenska för främlingar (Celanders förlag 2018) möter vi Ebba Martinsson, 31, som arbetar som sfi-lärare.

Vi följer Ebba och hennes kolleger i en närmast kaotisk och ohållbar yrkesvardag där samvetet ständigt gnager.

Läs mer

Bok: Nytt jobb i nytt land

Journalisten Ali Alabdallah är aktuell med nyutgivna boken Nytt jobb i nytt land (Komlitt 2018). Genom bokens 183 fullmatade sidor finns råd, fakta, reflektioner och uppmaningar om att få in en fot på arbetsmarknaden.

Med boken vill författaren, som själv kom som flykting till Sverige från krigets Syrien 2013, visa ur en nyanländs perspektiv hur det är att komma till Sverige och slå sig in på arbetsmarknaden.

Läs mer

Integrationsforum: Konferens om etablering

Vid integrationsforums konferens i november 2018 om etablering var programmet fullmatat med talare om vuxnas lärande, sfi, praktik och arbetsliv.

Konferensen gick under undertiteln ”Årets viktigaste utbildningsdag för rektorer och skolledare inom sfi och vuxenutbildning”.

Läs mer

Sfi och arbetslivet – ett läranderum

Lena Thornéus, författare till boken Sfi och språkpraktik (Gothia Fortbildning 2018), är adjunkt på högskolan i Borås. Vi bad henne delge intressant forskning och egna tankar och erfarenheter kring en utvecklande språkpraktik.

Läs mer

Upplysande utbud

Sveriges största lärarsajt för lektionsmaterial heter utbudet.se. På utbudet.se finns kostnadsfria lektionsmaterial inom olika områden, såsom yrke, teknik, EU, naturvetenskap och etik.

Allt material hos utbudet.se är information från organisatiner och myndligheter. Böcker, häften, foldrar, filmer och intressanta spel distribueras till Sveriges alla skolor, högskolor och universitet.

Läs mer