#2018:12

Vad kännetecknar en inkluderande arbetsplats?

En enkätundersökning har genomförts bland utrikesfödda i Sverige. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad svenska arbetsgivare bör göra för att attrahera och behålla internationell talang.

I rapportens förord skriver Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, om vikten av att tillvarata den kompetens som finns inom rikets gränser. Allt annat är ’kapitalförstöring’.

Läs mer

Samarbete på Yfi – vinnande koncept

Inom ramen för Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare finns Yrkes-sfi, Yfi, i Stockholmsområdet med tre yrkesinriktningar – vård och omsorg på Åsö Vuxengymnasium, bygg och anläggning i Kista på Stockholms Byggtekniska gymnasium, kock och restaurang på Stockholms hotell- och restaurangskola vid Globen.

I nära samarbete där yrkeslärarna är knutna till Yfi bedrivs tvålärarundervisning 26 timmar i veckan.

Läs mer

Månadens sfi: Ystad

I Skåne finns ett samarbete mellan samtliga skånska kommuner när det gäller Yrkes-sfi. I Ystad finns en utbildning för sfi-elever som har siktet ställt inom hälso- och sjukvård, psykiatri och äldreomsorg.

Rektor Alena Langhals möter upp i entrén med ett stort leende. Ystad sfi är i ständig förändring och Yrkes-sfi lockar elever till skolan. Under vårt besök talar vi med sfi-läraren Lars Petersson och vårdläraren Maria Wejnor som har arbetsrummet alldeles intill.

Läs mer

Ivana Eklund tipsar: NC-podd Språk och yrke

Arbetssätt som hjälper elever inom yrkes-sfi att utveckla språket passar all sfi-undervisning.

Min bästa fortbildning i år har varit NC-podden Språk och yrke och då undervisar jag inte ens på yrkes-sfi. Bra modeller och idéer är alltid överförbara.

Ett arbetssätt som presenteras i podden och som fungerar på alla sfi-nivåer är att dokumentera studiebesök och utomhusaktiviteter.

Läs mer

Chefredaktören: Prata om det vi gör

I min yrkesroll som projekt- och produktionsledare har jag förmånen att möta såväl lärare, rektorer som forskare. Jag träffar utbildare och utbildingsledare inom vuxenutbildning och på utbildningsföretag.

I alla de olika sammanhang som jag möter andra som jobbar med språkutveckling och språkutbildning måste jag nyfiket fråga ”Hur gör du?” och ”Vad intresserar dig?”.

Läs mer