#2019:01

Vad säger forskningen?

[2019:01, 2019-01-15] ”Få studier synliggör om och hur elevernas tidigare språkliga erfarenheter används som resurser i undervisningen” skriver Ifous i sin sammanställning över senaste 15 års forskning om sfi. Här lyfts tre studier.

Läs mer

Tvåspråkiga Fenix förlag blir flerspråkigt

[2019:01, 2019-01-15] 70 000 barn i svensk grundskola har arabiska som modersmål. Hos Bonnierförlagen uppmärksammades detta och ett nytt tvåspråkigt förlag blev ett faktum 2018: Fenix.

Läs mer

Boktips!

[2019:01, 2019-01-15] Boken Swedish for parents av Sarah Campbell utkommer på LYS förlag i januari 2019.

Läs mer

Podd om interkulturellt föräldraskap”Rör inte min gröt”

[2019:01, 2019-01-15] Hur är det att vara förälder i ett interkulturellt förhållande? Vad händer med tvåsamheten när paret får barn och hur viktigt är det att den egna kulturen ska överföras till barnen?

Lysande lagom (LYS Förlag) är podden om svenska, svenskhet och hur det är att lära sig svenska.

Läs mer

Youtubekanal: Svenska språket – på arabiska

[2019:01, 2019-01-15] Andreas Issa driver sedan 2015 en Youtubekanal där han förklarar svenska språket på arabiska. Kanalen har snart 11 0000 prenumeranter, och har samma namn som kursboken: Svenska språket (Samuel Issa Förlag).

Den behörige läraren Andreas Issa upptäckte att hans elever antecknade på sitt modersmål när han undervisade i svenska.

Läs mer