#2019:01

Örebro: Sfi för döva nyanlända

[2019:01, 2019-01-15] Texten är ny och många ord är helt obekanta för henne. Hon klickar på Hand-symbolen och tittar på den teckenspråkiga översättningen. Därefter går hon tillbaka till texten och ögonen lyser på henne då hon tecknar: ”Jag förstår”.

Läs mer

Rapport: Studiehandledning online på modersmål

[2019:01, 2019-01-15] I Blekinge, Kalmar och Kronobergs län har studiehandledning online tagits fram på modersmål. I slutrapporten (2018) presenteras lärdomar och slutsatser.

Skolinspektionen har tidigare konstaterat att Sveriges 290 kommuner har svårigheter att tillgodose behovet av studiehandledning på ett tillfredsställande sätt.

Läs mer

Månadens sfi: Sfi Cuben Högdalen

[2019:01, 2019-01-15] Hos Sfi Cuben i Högdalen, utanför Stockholm, får tigrinjatalande elever modersmålsstöd en dag i veckan. De elever som först var tveksamma är nu de elever som vill ha mer timmar.

Sfi-lärartidningen besöker Högdalen utanför Stockholm en grådisig förmiddag i januari.

Läs mer

Ivana Eklund tipsar: Språk som resurs

[2019:01, 2019-01-15] Som oerfaren och ny i läraryrket betraktade även jag flerspråkighet i klassrummet som ett problem.

Idag vet vi bättre. Att se flerspråkighet som en resurs är en bra början men att göra den till ett verktyg för stöd och lärande är sannerligen en utmaning. Hur gör man?

Läs mer

Chefredaktören: ”Väck språken till liv”

[2019:01, 2019-01-15] Att låta eleverna använda sina olika språk i sfi-undervisningen för att lära sig svenska torde idag vara självklart. Annat var det under mina första år som sfi-lärare under 90-talet.

Läs mer