#2019:02

”Mobilen bär de alltid med sig”

[2019:01, 2019-01-15] På Komvux Södervärn/Rönnen-skolan i Malmö arbetar Saja Al-Ghawaleb som sfi-lärare. För henne är det en självklar metod att arbeta med mobiltelefonen som språkutvecklande verktyg i sfi-undervisningen.

Läs mer

”Jag blev sfi-lärare av en slump”

[2019:02, 2019-02-15] Det är nog inte många som har missat Ivana Eklund. Hon är sfi-läraren som blev lärarfortbildare och reser idag land och rike runt för att bland annat prata digital kompetens med sfi-lärare.
Ivana Eklund kom till Sverige 1992 och arbetade som högstadielärare.

Läs mer

Gästskribent: Världens svåraste jobb?

[2019:02, 2019-02-15] Alla som har gett sig in i sfi-svängen bör någon gång testa studieväg 1. Din lärarroll är oerhört mycket viktigare än på andra kurser. Är det ens samma yrke som att undervisa studievana engelsktalande akademiker?
Du kommer inte att se röken av någon intressant novell. Du kommer inte att hålla i genomgångar av satsadverbets placering i bisats för intresserade, studievana elever.

Läs mer

Gästskribent: ”Jag skapar filmer till eleverna”

[2019:02, 2019-02-15] Jag gör ofta filmer till mina elever. Eleverna uppskattar när jag har läst in texter och powerpointpresentationer med hjälp av skärminspelning. Men med film finns fler möjligheter.
Elever uppskattar att höra och se sin lärare. Det ger ett direkt och personligt tilltal.

Läs mer

Bildbaserat lärande

[2019:02, 2019-02-15] Michelle Jensen i Ystad arbetar envetet med en egen metod i A-kursen. Varje ord har fått en egen symbol eller bild. Eleverna tittar, ljudar och lär sig relativt snabbt.
Eleverna i A-kursen sitter i små grupper och skriver. Det aktuella temat är traditioner.

Läs mer