#2019:02

Månadens sfi: Birgittaskolan i Linköping

[2019:02, 2019-02-15] I universitetsstaden Linköping är all studieväg 1 samlad på en enda skola, Birgittaskolan. Här studerar ungefär 1 100 elever, varav 450 på studieväg 1.
Det är vårens första solvarma dag, om än på tillfällig visit, när Sfi-lärartidningen besöker Birgittaskolan i Linköping.

Läs mer

Ivana Eklund: Kunskap, tid och metodik

[2019:02, 2019-02-15] Jag gillar ordet sammanhållna i frasen sammanhållna studievägar. Det är trevligt och positivt.
Idag är hela sfi-utbildningen till för alla, oavsett hur starten ser ut. Men en formell jämlikhet är tyvärr långt ifrån en reell dito.

Läs mer

”Analfabet, illitterat – eller vad?”

[2019:02, 2019-02-15] Att inte ha gått i skola – vad innebär det? Är man analfabet då? Är man illitterat? Och den som har gått i skola i säg fyra–fem år, kan man skriva då?
Under mina år som expert hos Skolverket och Vuxenutbildningsenheten var jag projekt- och produktionsledare för ett stödmaterial till lärare som undervisar vuxna med kort eller ingen skolbakgrund.

Läs mer

Skolverket: Sfi-elever berättar

[2019:02, 2019-02-15] Hur upplever elever i studieväg 1 att få modersmålsstöd? I Skolverkets stödmaterial ”Grundläggande litteracitet för vuxna andraspråksinlärare” uttalar sig sfi-elever om det.
I den en av filmerna, ”Elevperspektiv på modersmålsstöd”, möter vi två elever, Ali och Anab, som berättar om sin egen upplevelse och resa med modersmålsstöd från A-kurs och fram till och med D-kursen.

Läs mer

Vad behöver vuxna språkinlärare?

[2019:02, 2019-02-15] Det är viktigt att veta att barn och vuxna språkinlärare lär på olika sätt. Det som går lätt för ett barn är svårt eller omöjligt för en vuxen.

Vad är språklig kompetens? Talspråklig kompetens har ett antal komponenter: uttal (språkljud samt prosodi), grammatisk kompetens, ordförråd, automatiserat (flytande) språk (tal och förståelse).

Läs mer