#2019:02

Hur används bilder?

[2019:02, 2019-02-15] Pia Eriksson, Karlstad universitet, har undersökt hur 105 sfi-lärare använder sig av bildmaterial i sin undervisning.
Att använda bilder är vanligt på sfi. Särskilt i nybörjargrupper och i de grupper där elever med kort skolbakgrund studerar.
Syftet med Pia Erikssons uppsats är undersöka hur sfi-lärare använder bilder för att få igång muntlig kommunikation i studieväg 1.

Läs mer

Studieväg 1

[2019:02, 2019-02-15] Sedan 2017 har sfi sammanhållna studievägar. En elev på studieväg 1 behåller därför samma studieväg genom samtliga kurser: A, B, C och D.
Med sammanhållna studievägar ges alla elever möjlighet att studera till och med kurs D inom sin studieväg. Att undervisa på studieväg 1 kräver en särskild kompetens, eftersom eleverna är skolovana.

Läs mer

Nytt lärarforum för studieväg 1

[2019:02, 2019-02-15]
På Facebook finns olika grupper för studieväg 1-lärare. I januari i år (2019) skapades en ny grupp: ”Lärare på SFI Studieväg 1” av Haningeläraren Olov Hamilton.

Hos Haninge Centrum Vux studerar 1 000 sfi-elever. Där arbetar Olov Hamilton. Han undervisar i den ena av de två A-kurserna med 22 elever.

Läs mer