#2019:03

”Man behöver känna sig vuxen”

Högt upp i backarna ovanför trafikknutpunkten Alvik, i västra Stockholm, har Uta Kovacs sin arbetsplats. Hon är sfi-lärare vid Hermods, ett företag som är en del av AcadeMedia.

Uta, som själv en gång var SFI-elev, har varit verksam som lärare inom sfi sedan 2010. Vid Hermods har hon arbetat sedan 2016.

Läs mer

Böcker lyfter

Berättelser som skapar igenkänning väcker lätt ett behov att dela med sig av sin läsupplevelse.

Jag glömmer aldrig när vi i en B1-grupp premiärläste bokserien om Moa och Ali av Eva Thors Rudvall (Vilja förlag) …

Läs mer

Att väcka läslust

Det har skrivits många artiklar om hur man väcker barns läslust – om att läsa högt och göra läsningen till en vana. Vad gäller för vuxna?

I det här numret av Sfi-lärartidningen tittar vi på läsning – hur sfi-elever kan bli bättre läsare och hur vi kan väcka läslusten till liv. Och dyslexi hos en flerspråkig kan upptäckas.

Läs mer

Att läsa digitala texter

Läsning är avkodning och processande av skrivtecken. Men läsförmåga, läskompetens och läsfärdighet, litteracitet, ställs i ett nytt ljus när vi talar om det att läsa digitala texter.

Traditionella texter, texter tryckta på papper – exempelvis läroböcker, tidningar och noveller är ofta linjära, vilket innebär att texten presenteras i en bestämd ordning och att läsningen  sker uppifrån och läses vänster till höger.

Läs mer

Hallå Dyslexiföreningen!

Hur kan man upptäcka att en sfi-elev har dyslexi?

– Det är inte så lätt att avgöra om en sfi- elev har dyslexi eller om läs- och skrivsvårigheterna beror på andra faktorer. T.ex. bristfällig skolgång, för lite erfarenhet av skriftspråk, syn/hörselnedsättning, otillräckliga kunskaper i svenska.

Läs mer