#2019:04

Ifous satsning för sfi-lärare

I ett forskarnära program deltar sfi-lärare, som tillsammans med forskare kommer att genomgå ett forskningsnära program inom sfi under tre år, 2018–2020. Sofia Sundberg är en av deltagarna. Programmet heter ’Språkutvecklande arbetssätt inom sfi’.

Ifous har ett utvecklingsprogram där du ingår. Vad fick dig att gå med i projektet? 

Läs mer

”Vi önskar utbyte med forskare”

I Umeå arbetar de tre legitimerade lärarna Maud, Olivia och Elisabet. De undervisar studieväg 1-elever. Dessa elever har inte gått i skolan och inte heller lärt sig det latinska alfabetet. Först är det Maud som möter eleverna, och efter en tid slussas de vidare till Olivia eller Elisabet.

Läs mer

Hur vill du utvecklas?

Har du blivit sfi-lärare efter att först ha undervisat i andra sammanhang?

Vi är säkert många som delar erfarenheten av att behöva växa in i sfi-lärarrollen och successivt upptäcka yrkets specifika utmaningar, trix och glädjeämnen. Min väg till professionell skicklighet är kantad av nyfikenhet, förmåga att undra och törst efter svar.

Läs mer

Komplext uppdrag: sfi-lärare

Helena Colliander, postdoktor vid Linköpings universitet, har i sin avhandling (2018) intresserat sig för att studera sfi-lärares yrkesidentitet. Hur utformas professionell identitet vid undervisning av kortutbildade vuxna?

I avhandlingen studerar Helena Colliander vad det innebär att vara och bli sfi-lärare för kortutbildade och hur dessa lärare utvecklar sin yrkesidentitet i olika yrkesmässiga praktikgemenskaper.

Läs mer

Sfi-läraryrket

Vad innebär det egentligen att vara sfi-lärare? Jag har läst två böcker där två lärare ger varsin bild av sin verklighet och vardag på jobbet.

Jag skulle gärna vilja skriva ”Sfi-läraryrket är inte bara en lek. Det är en dans på rosor också.” Men så är det naturligtvis inte. Precis som många yrken finns det inom sfi utmaningar och dagliga slitningar i sfi-lärares yrkesvardag inne i och utanför klassrummet.

Läs mer