#2019:05

Musikbok för vokalinlärning

Hillevi Torell började sin yrkesbana som pedagog men vidareutbildade sig till musikterapeut på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Idag arbetar hon även som leg. psykoterapeut och handledare.

Hillevi Torell har författat ett läromedel i svenska som andraspråk som bygger på vokalinlärning genom musik.

Berätta – hur tog boken form?

Läs mer

Yrke: Musikpedagog

I Bergsjön utanför Göteborg undervisar Andreas Andersson. Han är författare till Musik i sfi-undervisningen (Liber).

Hej där, Andreas Andersson. Var arbetar du?

– Jag jobbar som musikpedagog I Bergsjöns Församling där en hel del av mitt arbete består i att jobba språkutvecklande med musik. Just nu har jag två vuxengrupper varav en är med elever som går ett basår (ett samarbete med en Folkhögskola) samt ett språkcafé där blandningen av olika språkgrupper och spannet av olika nivåer är väldigt stor.

Läs mer

Gästskribent: Sång som integrationsprojekt

Jag jobbar på SFI i Mjölby och vi har sedan några månader tillbaka ett samarbete med en sångpedagog. Hon heter Ida Fridlund och är en viktig del av kommunens integrationsprojekt.

Ida kommer till oss på Vuxenutbildningen varje fredag och träffar eleverna i kurs A och B i studieväg 1. Vi jobbar tematiskt och sångerna väljer vi utifrån vad vi jobbat med under veckan.

Läs mer

Gästskribent: Sång på schemat

Att sången är ett bra redskap i träningen av vokalljuden kände vi alla väl till. Vi visste att sången hjälper minnet med nya fraser. Men hur får man sången att bli en del av undervisningen?

Nu har vi haft sångsamlingar varje vecka i drygt ett år. Jag tänkte presentera hur vi gör och hur vägen har sett ut. “Vi” är lärarna på studieväg 1 på sfi i Kalmar.

Läs mer

Ska vi sjunga?

Jag ser inte mig själv som en musikalisk person, men gillar musik gör jag absolut. Som de flesta.

När det gäller att i grupp nynna med i trallvänliga låtar med enkel och tydlig text, är min inställning att bara det känns bra för de inblandade, kan det bli riktigt roligt med allsångsliknande inslag i klassrummet. Jag minns särskilt väl en A-grupp

Läs mer