#2019:09

Kommunikativa övningar via spel

Visst ska vuxna undervisas med vuxenrelevant innehåll, men att varva med spel kan ge en mer avslappnad stämning och samtidigt bidra till ett lustfyllt lärande.

I Anette Althéns kommunikativa övningar finns 45 olika spel som är fria att kopiera.

Läs mer

Fråga specialpedagogen

Fråga:

”Hur kan jag om nybliven rektor skapa bättre förutsättningar för att sfi-lärarna ska förstå och lära sig av specialpedagogens arbete?”

Karin, rektor

Läs mer

Kommunikation på praktikplatsen

Vi ser i forskningen dystra upptäckter: Talutrymmet på praktikplatsen är minimal. Hur kan vi med gemensam kraft ändra på det, så att det blir en givande och meningsfull tid för sfi-eleven ute på praktik?

Sfi-lärartidningen fick en pratstund med Lena Thornéus, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk vid Högskolan i Borås.

Läs mer

”Läromedlet ska utgå från elevernas behov”

Många sfi-lärare producerar sitt eget läromedel. Ann-Charlotte Forsell och Anna-Karin Jansson (bilden), som då arbetade på sfi i Åkersberga (2006–2012) anade att deras dialogmaterial var så pass bra att ett förlag skulle kunna ge ut det.

Läs mer

”Det är eleverna som skapar innehållet”

I Sundbyberg har sfi-eleverna drama på schemat, en och en halv timme i veckan. Genom att koppla ihop känslor med språkinlärning – och att dramatisera vardagsrelevanta situationer – befäster eleverna de nya orden.

Johanna Lindberg Chin, sfi-lärare och specialpedagog, har arbetat här i Sundbyberg sedan 2009.

Läs mer