#2019:09

Kommunicera kunskap

Kommunikation och kunskapssyn är oskiljaktiga begrepp. Symbiosen präglar bl.a. kunskapskraven.

Vidare gestaltas den dels i färdigheten att kommunicera inom vuxenlivets skiftande domäner, dels som förmågan att tala om kunskap.

Läs mer

Kompis Sverige

Stockholmsbaserade Kompis Sverige är en ideell förening som matchar den som vill lära sig svenska med någon som kan språket. Syftet är själva mötet och att öka förståelsen för varandra.

Läs mer

Improvisationsdialoger i mitt klassrum

Sedan årets början har jag undervisat små grupper, tre personer, och pass med en person i taget. Det som är gemensamt för dessa kursdeltagare är att de vill ha ”en egen lärare att kommunicera med”.

Läs mer

Ny avhandling: Språkliga redskap och språklig beredskap

Språkundervisningen har traditionellt sett fokuserat på språkets form, men har på senare tid alltmer fokuserat på språkets användning, kommunikation. Den funktionella aspekten betonar möjligheten att göra sig förstådd i olika situationer.

Läs mer

Att öva kommunikation

Inom ramen för sfi ska eleven bli rustad att kommunicera muntligt och skriftligt i vardags-, samhälls-, arbetsliv och vidare studier. Metoderna varierar från digitala övningar till fysiska rollspel och improvisationsteater.

Kommunikationsövningar stärker olika färdigheter samtidigt – att lyssna, att göra sig förstådd muntligt, eller att läsa och göra sig förstådd skriftligt.

Läs mer