#2019:10

Hur lär man vuxna att lära?

Fråga:

Många vuxna elever saknar inlärningsstrategier. Hur lär man vuxna att lära?

Svar:

Det viktigaste är att skapa förtroendeingivande relationer och lärandemiljöer som kännetecknas av meningsfullt lärande.

Läs mer

”Jag har fått svenska kompisar – äntligen!”

[2019:10, 2019-10-15] Studieförbundet Bilda är initiativtagare till Kulturkompis, ett sätt att få svenskar och de som ännu inte lärt sig svenska språket särskilt mycket att ses på lika villkor, via ett gemensamt intresse: kulturupplevelser. Gratis.

Det var i samband med den stora flyktinginvandringen till Sverige 2016 som Kulturkompis startades. Det blev en rejäl rivstart.

Läs mer

”Sambedömning är nyckeln”

[2019:10, 2019-10-15] I Partille har lärarna knäckt nöten för att säkerställa att eleverna får rätt betyg. Lösningen är sambedömning. Marie Stenqvist tar emot oss på Partilles perrong och berättar hur lärarna på sfi arbetar.

I Partille har ett arbetslag verkligen hittat ett sätt använda kollegiet. Att arbeta kollegialt och vara kreativa tillsammans. Transparens är verkligen a och o.

Läs mer

Kommunicera kunskap

[2019:10, 2019-10-15] Kommunikation och kunskapssyn är oskiljaktiga begrepp. Symbiosen präglar bl.a. kunskapskraven.

Vidare gestaltas den dels i färdigheten att kommunicera inom vuxenlivets skiftande domäner, dels som förmågan att tala om kunskap. Jag har på senare tid funderat mycket på detta och tycker att sambandet blir bara mer och mer intressant.

Läs mer

”Nationella provet ska stödja, inte styra”

[2019:10, 2019-10-15] Vad spelar egentligen Nationella provet i sfi för roll? Kan man använda det som återkommande test i kursen? Eller vad är egentligen provet till för? Vi riktar våra frågor till Annika Spiik på avdelningen för Nationella prov, Skolverket.

Hur viktigt är NP egentligen för sfi? Hur ser du på NP:s roll i sfi-undervisningen?

– De nationella provens syfte är att stödja betygssättningen.

Läs mer