#2019:10

”När kan man ett språk?”

[2019:10, 2019-10-15] Det finns många åsikter om sfi och hur man lär sig ett språk. Och språktest eller inte språktest? Det är frågan.

Språk har naturligtvis både en bredd och ett djup i flera dimensioner. Det går att klara sig hjälpligt när man kan ställa frågor och förstå enkla svar. Den praktiska språkfärdigheten i språket gör det möjligt att kommunicera på en grundläggande, god eller avancerad nivå.

Läs mer

Bedömning av muntlig interaktion

[2019:10, 2019-10-15] Den muntliga färdigheten är den av de färdigheter som anses vara bland de svåraste att bedöma för lärare. Fil. dr Maria Rydell har studerat hur lärare bedömer elevens muntliga förmåga.

Att samtala är en konst som inte bara kräver en muntlig färdighet, utan också en förmåga att lyssna och att språkligt bygga vidare konversationen till en fungerande sammanhållen kommunikation.

Läs mer

”Utvärdera undervisningen oftare”

[2019:10, 2019-10-15] Vad är det som avgör om en uppgift är lätt eller svår?

När vi undervisar lärarstudenter brukar begreppet ’motivation’ dyka upp i tid och otid. När jag frågar vilken faktor de tror påverkar elevens förmåga att lära allra mest i lärandet svarar de varje gång just motivation. När jag i min forskning kring muntliga uppgifter upptäckte en tredimensionell modell om vilka faktorer som påverkar om en uppgift fascinerade det mig att just motivation bara är en del av 36 parametrar.

Läs mer

Att sätta betyg

[2019:10, 2019-10-15] När det är dags för betygssättning på sfi är det dags att se över det bedömningsunderlag som finns – redovisningar, diskussioner, texter, minnesanteckningar och annat. Dessa ska kopplas till kunskapskraven i aktuell kurs.

På Skolverkets webbplats står det tydligt framskrivet: ”Eleverna ska få information om de grunder som tillämpas vid betygssättningen.” Betyg och bedömning ska därmed kommuniceras med eleverna. Det är därför av vikt att rektor och lärare säkerställer att eleverna får och förstår information kring detta.

Läs mer

”Arbetsmarknadsanknuten sfi rätt väg att gå”

[2019:10, 2019-10-15] Oktoberregnet har slagit läger över Stockholm. Inne på Utbildningsdepartementet på Drottninggatan får vi en pratstund med utbildningsminister Anna Ekström (S) innan hon ska hasta iväg till ett möte i riksdagshuset.

Vad kan och borde vi göra för att lyfta sfi? Vad kan vara nästa steg i förändring?

– De två stora problemen vi har är genomströmning och behörighet.

Läs mer