#2019:11

Fråga specialpedagogen

Behovet av distansutbildning ökar, även inom sfi.
Hur gör man som specialpedagog för att ge distanslärare den kunskap och tänk kring tillgänglighet och anpassning så att distanseleverna får likvärdig stöttning som de elever som har på platsundervisning?

Läs mer

”Används svensk undertext”

Allt fler sfi-lärare upptäcker och använder den prisbelönta appen Språkplay. Sfi-lärartidningen har fått tillfälle att prata med upphovsmannen NissJonas Carlsson.

Svenska tv-program och filmer utvecklar sfi-elevernas hörförståelse, vardagsspråkliga medvetenhet och utvecklar därmed deras språkkunskaper och språkanvändning.
Språkplay är en app som innehåller alla filmer och program från SVT Play och innehåller ordövningar och översättningar till ett tjugotal olika språk.

Läs mer

Spela in film med Explain EDU

Det finns många olika sätt att flippa undervisningen. Genom att skapa filmer och ge eleverna möjlighet att se dem inför, under och efter lektionen stimuleras elevernas olika sinnen och vi ökar möjligheten till att stärka elevernas lärande.

Ivana Eklund är föreläsare och lärarfortbildare. På sin webbplats har hon en verktygslåda med tips och idéer vad du kan använda för verktyg i undervisningen. Denna höst skriver hon bland annat om appen Explain EDU.

Läs mer

Om studieteknik – på tio språk

Att studera som vuxen på ett språk som är nytt kan vara en utmaning på många sätt. I Partille skapade därför sfi egna filmer om skolan, om studieteknik och muntlig kommunikation med vuxenperspektiv.
Ett material som eleverna kan ta till sig är ett material som är både relevant och intressant för eleven. Information om skolan, studier och studieteknik är exempel på sådana ämnen.

Läs mer

Lyckat filmprojekt mellan sfi och folkhögskola

Orrholmsgatan 9B är titeln på en filmserie i sex avsnitt med sfi-elever för sfi-elever. I första avsnittet möter vi Ali som flyttar till just denna adress. Vi möter även flera grannar och andra rollkaraktärer som möts i olika sammanhang.
På Tingvallagymnasiet i Karlstad har två lärare haft ett gemensamt filmprojekt med filmlinjen på Molkoms folkhögskola där sfi-elever involverades.

Läs mer