#2019:11

När eleverna är med

Bland det roligaste som finns är att efter en utflykt skapa en film tillsammans med eleverna.

Jag kommer ihåg en gång, när vi åkte med en gammal ångbåt på Eskilstunaån. Jag dokumenterade färden med mobilkameran. Tog foton på allt vi gjorde och såg och filmade även korta snuttar för att fånga omgivningens ljud.

Läs mer

Filmer för sfi-lärares lärande

Film för kompetensutvecklande syfte kan ge ännu en dimension till lärande. Hos Skolverket och Utbildningsradion finns därför filmer och filmserier som kan stötta lärares lärande.

Utbildningsradion har en lång tradition av utbildande programserier. Hos UR Skola kan du under ’Utbildningsnivå’ välja ’Lärarfortbildning’ och därefter ’Komvux’. Bland de 1 200 träffarna kan du filtrera ytterligare och välja ’Svenska som andraspråk och sfi’ för att därefter välja bland 67 program.

Läs mer

Dokumentera med mobiltelefonen

I detta novembernummer av Sfi-lärartidningen är temat film i sfi-undervisningen. Kanske associerar de flesta ’film’ till spelfilm. Men mobiltelefonen ger oss möjligheter att inte bara se filmklipp, utan faktiskt skapa filmfiler.

I den formativa undervisningen behöver du som lärare underlag från elevens olika aktiviteter från lektionerna. Du lyssnar till eleven och läser det som eleven skriver.

Läs mer

Konferens: Sfi i fokus 2019

Höstens sfi-konferens, Sfi i fokus, anordnades i oktober av Gothia Fortbildning på Münchenbryggeriet i Stockholm. Huvudstaden och Sveriges sfi-lärare visade sin soligaste sida på Söder Mälarstrand.
Inriktningen var att formativ bedömning och att utveckla elevernas kommunikativa förmågor. Konferensens moderator var traditionsenligt Fredrik Harstad, pedagogisk utvecklingsledare på ABF Vuxenutbildning i Göteborg och prisbelönt läromedelsförfattare.

Läs mer

Film i sfi-undervisningen

[2019:11, 2019-11-15] Film kan användas på flera olika sätt i sfi-undervisningen. Se regisserade spelfilmer eller undervisande filmer – eller se inspelade filmfiler som skolan eller elever själva har planerat och skapat.

I filmens precis som i textens värld finns många olika genrer. Spelfilmer ger oss möjlighet att prata, känna, reflektera och värdera det vi ser. Handlingar, beteenden och repliker kan vara intressanta att diskutera. Det kan sätta igång många följdfrågor om människan som social varelse, om hur vi är mot varandra – och hur vi önskar att andra ska vara. Den ger oss både perspektiv på andra och oss själva.

Läs mer