#2019:12

Fråga specialpedagogen

Fråga:
Hur upptäcker vi elever med skrivsvårigheter och vilket stöd är mest lämpligt att sätta in vid sådana skrivsvårigheter?

Svar:

Elever som har svårt att skriva upplever ofta att det är mycket svårt att skriva av tavlan. Sådant kan man också lägga märke till, att det tar mycket lång tid och blir stavfel t.ex.  Det är bra att göra flera tester med en elev som verkar ha skrivsvårigheter för att se vilken typ av svårigheter det är.

Läs mer

”Uttråkade studenter bidrog till min lust att skriva”

Arbetet med att skriva min första lättlästa bok för sfi inleddes när jag var svensklektor i Sydkorea och studenterna på en skrivkurs var uttråkade. För att liva upp dem delade jag ut inledningen till en kärlekshistoria på lätt svenska och uppgiften att skriva en fortsättning i par eller grupp. Ett arbetssätt jag rekommenderar!

Textsamarbetet på skrivkursen i Seoul blev embryot till Gammal kärlek rostar aldrig (Studentlitteratur, 2010).

Läs mer

”Låt eleverna tänka och associera, inte bara söka svar i texten”

Eva Bernhardtson har skrivit läromedel för sfi-undervisningen i många år. Hon började skriva för Folkuniversitetets förlag och fortsatte sedan hos Sanoma Utbildning.

Vilken av dina böcker är du nöjd med?
Jag är mycket nöjd med boken SamSpråk LÄS och mixen av författare från så olika tider och genrer. ”Mötet med texten” är en uppgift i boken som jag är särskilt förtjust i. Där får eleverna tänka, tycka och associera istället för att söka svar på raderna.

Läs mer

Fint och funktionellt hos NA Förlag

En doldis bland läromedelsförlagen är NA Förlag i Malmö. Här finns läromedel för studieväg 1, kurs A och B. Gemensamt för läromedlen, utöver kvalitetssäkringen, är att de ska vara estetiskt tilltalande, förklarar Johan Paulsson, förlagschef.

Läroboken för A-kursen gavs ut 2017 och heter Studieväg 1. Omslaget är tydligt utmärkt med ’Svenska för invandrare – kurs A’.

Läs mer

”Läroboken är som en extra kollega”

Sanna Lundgren, lärare vid Valla Folkhögskola i Linköping upptäckte att det saknades ett verktyg för att att rätta svenska. Förarbetesböcker fanns, men inte böcker för efterarbete. Därför bestämde hon sig för att skriva en bok som skulle hjälpa både lärare och elever.
Sanna Lundgren började skriva och läromedlet som växte fram blev Skrivnyckeln (2016), ett uppskattat läromedel bland sfi-lärare.

Läs mer