#2019:12

Bäst på sfi?

Enligt Stockholms stads kundnöjdshetsundersökning är NTI-skolan den skola som fått bäst omdöme av sina sfi-elever. De ger 5,0 av 5,0 möjliga. Varför är eleverna så nöjda? Vi besöker NTI-skolans sfi-lärare på Söder i Stockholm.

NTI-skolan ingår i AcadeMediakoncernen och har bedrivit distansundervisning i över 50 år. Även sfi-undervisningen bedrivs på distans. Hur går då ekvationen ihop?

Läs mer

Fullt med meningar

Det här med grammatik. Visst älskar vi att hata grammatikundervisning? Eller var det tvärtom?

För mig har det alltid varit viktigt att göra grammatikundervisning på sfi så funktionell, vardagsrelevant och konkret som möjligt. Efter att jag började undervisa på studieväg 1 insåg jag snabbt att det effektivaste sättet att förklara språkliga mönster var att använda sig av visualiseringar och massor av exempel som eleverna sedan kunde laborera med och modellera om.

Läs mer

Läromedel i svensk skola utreds

Forskningen har hittills inte intresserat sig för att studera läromedel och läromedelsanvändning inom sfi. Den granskning som regeringen har ålagt Skolverket att utföra är att studera läromedelsanvändning i svensk skola. Den rör dock grundskolan och inte sfi.

Eftersom läromedelsförlagen är privatägda saknar svenska staten inflytande över vilka läromedel som produceras och vilka läromedel som används. Gustav Fridolin har utsetts till särskild utredare för granskningen av läromedel.

Läs mer

”Lärare är lärare och inte författare”

Det råder delade meningar bland lärare om man ska ha lärobok eller inte på sfi. Läraren som verkligen vill individualisera, fånga elevernas specifika behov, knyta an till dagens aktuella samtal och händelser frestas därmed att ägna många timmar åt att planera, komponera, anpassa undervisningsmaterial. Och hamna vid kopiatorn. Vecka efter vecka.

Det verkar som det inte går att komma ifrån att det nästan är lite fult att ha en lärobok.

Läs mer

EU-materialet som övar mjuka kompetenser

Får de mjuka kompetenserna tillräckligt utrymme i sfi-elevernas utbildning – i renodlad sfi och yrkesinriktad sfi? Via en EU-satsning har sex olika länder gått ihop och tagit fram ett gemensamt läromedel. Sfi-lärartidningen var på spridningsseminariet för att ta del av materialet.

På ett spridningsseminarium i Järfälla utanför Stockholm i november i år (2019) presenterade Therese Söderling och Shantih Ohvanainen, sfi-lärare, EU:s kompetensagenda som har lett fram till ett modulsystem om kompetenser.

Läs mer