#2020:01

Fråga specialpedagogen

Fråga: Hur kan man ge betyg till elever med bestående skrivsvårigheter?

Svar: Elever ska bli betygsatta på samma grunder. Kunskapskraven enligt Skolverket som ligger till grund för betygsättningen är den samma för alla elever oavsett svårigheter däremot behöver eleven få extra anpassningar och hjälpmedel om det krävs för att kunna bli rättvist bedömd av läraren.

Läs mer

Skolutveckling som påverkar elevers lärande

Kollegialt lärande kan ske och organiseras på olika sätt. Intentionen med att lära gemensamt och tillsammans är att lyfta lärarlaget och elevernas lärande – men hur går det till? Hur hittar vi tiden? Och hur vet vi att det vi gör verkligen ger effekt?

Sfi-lärartidningen fick en pratstund mitt i det glödande slutkorrekturarbetet av den kommande boken Att integrera digitalisering och kollegialt lärande – om skolutveckling (2020).

Läs mer

Varför satsas inte på vuxnas lärande?

I inget annat land i världen studerar så många vuxna som i Sverige, räknat per capita. Det studerar fler på Komvux än vad det finns gymnasieelever i gymnasieskolan. Trots det har vi i Sverige endast en professor i vuxenpedagogik, Andreas Fejes.

Han åker över landet, kors och tvärs, från hemmauniversitetet i Linköping, till Göteborg och Malmö och upp till Gävle och Skellefteå. Han talar inför rektorer, lärare och politiker.

Läs mer

Gästskribent: Lärarfortbildnings roll för sfi-lärarnas kompetensutveckling

(Text: Susanne Weiner Ahlström, Konsultchef  och kvalitetschef, Lärarfortbildning AB.) 

Lärarfortbildning AB erbjuder kompetensutvecklingsmöjligheter för alla skolformer och naturligtvis även för vux/sfi. När det gäller specifikt sfi, har vi under de senaste åren utökat utbudet av områden inom vilka vi erbjuder fortbildning för sfi-lärare.

Läs mer

Skolportens vd: ”Vi hoppas kunna vara kunskapsplatsen för alla lärare”

En stor del av sfi-lärares kompetensutveckling är informell och sker inom lärarkollegiet samt via facebookgrupper, poddar och webben i övrigt. Skolporten är en oberoende aktör sedan 2000.

Skolportens roll är att vara omvärldsbevakare och fortbildare, och kan följas via sin tidning och nyhetsbrev.  

Läs mer