#2020:02

Fråga specialpedagogen

Fråga:
Hej Maria,
Jag har jobbat på sfi i snart ett år och följer din spalt i tidningen. Jag tycker att specialpedagogyrket verkar intressant och undrar om man kan utbilda sig som det på sfi?

Läs mer

Med kartläggning som utgångspunkt för undervisning

Göteborgsregionen har fått processtöd inom ramen för InVäst, och har i sitt utvecklingsarbete arbetat med kartläggning som utgångspunkt för undervisning. På sin webbsida (sfivast.se) visar de hur de arbetat strukturerat och målmedvetet.

I filmen ”Undervisning med elevkartläggningen i fokus” (sfivast.se) förklaras varför kartläggningen är viktig och hur den kommer användas.

Läs mer

”Kartläggning är stressreducerande”

”När mina ALFA-elever gått ett par månader i min grupp gör jag alltid en kartläggning med dem. Kartläggningen görs på elevens starkaste språk och till min hjälp har jag en språkstödjare som fungerar som tolk.

Jag avsätter ungefär en timme med varje elev och syftet är inte att testa elevens kunskaper i svenska utan att ha ett samtal som hjälper både mig och eleven framåt mot A-kursens mål. […]”

Läs mer

Orienteringskurs som stärker elevernas framtidstro

Biträdande rektor Malin Wilje, Campus Nynäshamn, har ett särskilt engagemang för de kvinnor som studerar sfi, att de ska stärkas i sina studier och kunna skapa sig en meningsfull framtid i Sverige. När hon 2019 hörde talas om stiftelsen Ester gick det hela ganska fort från tanke till handling.

Malin Wilje tar emot Sfi-lärartidningen i ett snöfritt men vinterkallt Nynäshamn.

Läs mer

”Dom kan inte datorer”

”Dom kan ju inte datorer” är en vanlig invändning mot att undervisa mer digitalt på studieväg 1.

Ja, det må så vara. Men eleverna har ofta en smart telefon i fickan och den förstår de sig på desto mer. Också elever i början av sin läs- och skrivinlärning.

Läs mer