#2020:03

Fråga specialpedagogen

Hej Maria,

Jag följer din spalt med intresse eftersom jag är både sfi-lärare och specialpedagog. Jag är med i facebookgrupper som Forum specialpedagogik, Specialpedagogiskt nätverk och Specialpedagogik för alla. Jag saknar forum för oss som enbart undervisar vuxna. Känner du till något forum eller nätverk för oss?

Läs mer

Läkande berättande för asylsökande

När Sissi Saller skulle leda en cirkel för asylsökande mötte hon många olika nya utmaningar. Med hjälp av tolkar i rummet kom en del av utmaningarna lösas. Magi uppstod när deltagarna fick berätta om något som berörde dem.

Du har skrivande som arbete. Berätta – vad jobbar du med?

– Inom ramen för mitt företag jobbar jag med sådant som på ett eller annat sätt har med berättande att göra. Jag är bland annat levnadstecknare, vilket innebär att jag hjälper människor att skriva bok om sitt liv.

Läs mer

Bok: Sveriges språkflora

Hej där, Sofia Malmgård. Boken ni har skrivit, Sveriges språkflora, behandlar ett 50-tal av de språk som talas i Sverige. Berätta – hur kom ni på bokidén och vad är det för bok?

– Sveriges språkflora är som en flora – eller kanske svampbok – fast om språk. En praktisk fälthandbok med information om de vanligaste språken som talas i Sverige i dag.

Läs mer

”Skrivandet är inte separerat från läsandet”

AC Collin är skrivcoach och biblioterapeut – en målande författare, pedagog och terapeut som arbetar deltid som skolkurator. Hon uppmuntrar alla att läsa mer. 

Hur väcker man skrivlust?

– Jag tänker att det är väldigt förknippat med läsning, skrivandet är ju inte separerat från läsandet.

Läs mer

”Det är en stolthet att skriva egna ord”

Lusten att skriva och lusten att berätta sjuder på ABF i Göteborg. Här har sfi-eleverna en egen tidningsredaktion som träffas varje fredag. Det är här som tidningen Världen & vi skapas, och har skapats sedan 2013.

Det är solig fredag i Göteborg och på ABF har redaktionen (sfi-elever från D-kursen och en elev från svenska som andraspråk på grundläggande nivå) samlats för att gå igenom kommande nummer av egenproducerade tidningen Världen & vi. Temat som redaktionen arbetar med inför det nästkommande numret är mobiltelefoni.

Läs mer