#2020:03

Dålig stavning?

När en elev är osäker på stavning, är min erfarenhet att det inte löser sig genom att bara skriva mer.

För många stavfel hindrar läsning och därmed förståelse och kommunikation. Det blir ett problem som måste lösas. Från grunden!

Läs mer

Lärarfortbildnings nya vd: ”Min lärarbakgrund är en stor tillgång”

Susanne Svensson är läraren som blev förläggare som blev digitaliseringsexpert som blev strategisk rådgivare – som blev vd för Sveriges ledande fortbildningsföretag, Lärarfortbildning AB.

Aldrig tidigare har så många sfi-lärare gått fortbildningskurser hos Lärarfortbildning. Alfabetisering, individanpassad sfi-undervisning och grit är några hett eftertraktade fortbildningsämnen bland sfi-lärare.

Läs mer

Chefredaktören: ”Hur väcker vi skrivlust?”

Efter en minst sagt mild vinter är vi framme i årets första vårmånad. Mars. Och snön faller när jag skriver dessa rader. Temat i detta nummer är skrivande. Ett tema som vi skulle kunna ha ett dubbelt så tjockt nummer om.

Vi har tidigare haft ett temanummer om läsning och läslust. Detta nummer rör skrivande och skrivlust. Att skriva och titta på ens producerade text är ett tydligt sätt att synliggöra ens språkkunskaper.

Läs mer

IFOUS: Forskare och praktiker i nära samverkan

Ifous satsar på långsiktiga program där forskare arbetar nära lärare och skolledare. En av projekt- och processledarna är Sofie Grahn Hillve.

Vad behöver sfi-lärare idag för kompetensutveckling?

– Innan vi på Ifous startade FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi genomförde två forskare från Högskolan Dalarna, Jenny Rosén och Berit Lundgren förstudien ”15 års forskning om sfi – en överblick”.

Läs mer

Språkutveckling via skrivande

I sfi-undervisningen tränas eleven i att skriva, läsa, tala, höra och kommunicera på svenska. Skrivundervisningen består av stavning, ortografi, satslära och texttyper. En viktig del i skrivandet är att väcka skrivlusten och skapa säkrare skribenter.

Att lära sig skriva det nya språket, svenska, medför en hel del utmaningar. Stavning har sina utmaningar eftersom alla ord inte skrivs som de uttalas. Se bara de besvärliga o och å. Hur ska man veta om det är kol eller kål?

Läs mer