#2020:04

Gästskribent

[2020:04, 2020-04-15] Det har varit – och är – något som ingen av oss i Sverige och knappast i världen har upplevt tidigare, så det är konstiga tider. Det som hände hos oss var att många av våra elever höll sig hemma. I slutet av vecka 11 hade vi i vissa klasser bara hälften av eleverna på plats på våra dagkurser.

Tisdagen den 17 mars drog nya kurser igång på grundläggande och gymnasiala kurser och dagen efter kom beskedet att FHM rekommenderade att all undervisning på gymnasier, vuxenutbildningen och högre utbildning hädanefter skulle bedrivas på distans. 

Läs mer

”Jag skulle ha svårt att gå tillbaka till klassrum”

[2020:04, 2020-04-15] Att undervisa sfi på distans – är det verkligen något som fungerar? Många har länge varit skeptiska. Vad är det som gör om konceptet håller eller inte? Vi träffade Jessica Hallengren som sedan 2018 undervisar i sfi Mölndal – just på distans.

Innan all sfi i Sverige lades om till distans i mitten av mars (2020), som en direkt konsekvens av virusspridningen av nya coronaviruset hade sfi i Mölndal ett 60-tal sfi-elever på distans.

Läs mer

Flippat klassrum

[2020:04, 2020-04-15] Fjärrundervisning pågår just nu inom sfi och flippat klassrum har blivit en metod för fler.

Länkar till förinspelade videogenomgångar, podcasts och annat digitalt som kan användas i fjärrundervisningen läggs upp på lärplattformar, sms:as och whatsappas som aldrig förr.

Läs mer

Ny avhandling: Video i distansutbildning

[2020:04, 2020-04-15] Den senaste månadens händelseutveckling (mars 2020) har satt behovet av videoundervisning i centrum. Fil.dr. Lena Dafgård doktorerade i början av året vid Göteborgs universitet med sin avhandling om video i undervisning. Här finns mycket att både lära och lära ut.

Vi är många som under åren har hållit kontakten över telefon och ibland, när avstånden varit långa, använt Skype, Facetime eller någon annan applikation.

Läs mer

”Nu lär vi tillsammans!”

[2020:04, 2020-04-15] Kollegialt lärande är starkare än någonsin. I facebookgrupper blommar frågor om praktiska och pedagogiska funderingar kring Zoom, övningar och elevnärvaro.

Facebookgrupperna innehåller oftast undervisningsnära frågor, medan inläggen på LinkedIn handlar om digitala verktyg och lösningar för kommunikation. Det verkar vara i facebookgrupperna som det största utbytet sker.

Läs mer